Federalna vlada odobrila više od 65 milijuna KM za poticaje poljoprivredi

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđene Proračunom Federacije BiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.800.000 KM, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH 2015. godinu, Zakonom o novčanim poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.

Kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i u toku prikupljanja i obrade dokumentacije vezano za proizvodnju, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom ministarstvu, vršit će nadležni poljoprivredni županijski inspektori, odnosno ovlašteni službenici županijskih ministarstava, ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i federalna poljoprivredna inspekcija u cilju namjenskog utroška sredstava.

Kontrolu proizvodnji, kao i kontrolu nad realizacijom ostalih mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu izdane dokumentacije koju dostavlja korisnik, vršit će ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i Federalna poljoprivredna inspekcija.

Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je zadužila da, s ciljem osiguranja redovnosti isplata novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, pokušaju osigurati i postići sporazum s bankama, a u okviru odobrenih proračunskih sredstava.

Danas je usvojen i Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo“ utvrđen Proračunom FBiH za 2015. godinu u iznosu od 2.500.000 KM. Realizacija ovog programa bit će vršena u ovisnosti od ostvarenih prihoda u Proračunu FBiH, a on obuhvaća sredstva predviđena za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja, kao i sredstva namijenjena za kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porijekla.