Federacija šalje u Tursku Specijaliziranu jedinicu za spašavanje iz ruševina

Pomoć uključuje dio Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina (USAR tim), od 17 pripadnika kao interventnu pomoć, sa osobnom opremom i dva potražna psa u područja pogođena potresom koji bi se radi hitnosti uputili zračnim putem.

Na inicijativu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici, prihvatajući informaciju o razornim potresima na područjima Republike Turske i Sirije, zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da hitno organizira upućivanje pomoći Republici Turskoj.

Pomoć uključuje dio Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina (USAR tim), od 17 pripadnika kao interventnu pomoć, sa osobnom opremom i dva potražna psa u područja pogođena potresom koji bi se radi hitnosti uputili zračnim putem.

Ostatak ovog tima od 20 pripadnika jedinice s potrebnom opremom i sredstvima za spašavanje iz ruševina bit će upućena naknadno kopnenim putem, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Vlada je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite i Federalni stožer civilne zaštite da koordiniraju upućivanje Gorske službe spašavanja Federacije BiH u funkciji Federalne službe zaštite i spašavanja u područja pogođena potresom u Republici Turskoj.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da Federalnom ministarstvu financija dostavi zahtjev za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije za 2023. godinu za financiranje troškova angažmana federalnih specijaliziranih jedinica i službi zaštite i spašavanja.

U informaciji Federalne uprave civilne zaštite navedeno je da je Turska zatražila međunarodnu pomoć u području potrage i spašavanja, te aktivirala Mehanizam civilne zaštite Europske unije, a najhitnije su potrebni hitni medicinski timovi, kao i timovi za traganje i spašavanje (MUSAR).

Federalna uprava civilne zaštite ima organizirane specijalizirane jedinice namijenjene za izvođenje složenijih spasilačkih intervencija koje zahtijevaju brzu i efikasnu akciju spašavanja života ljudi i materijalnih dobara, te kao pomoć može ponuditi angažiranje USAR tima.

Kao Federalna služba zaštite i spašavanja, Gorska služba spašavanja Federacije BiH stavila je na raspolaganje tim od 50 pripadnika sa dva potražna psa.