FBiH dobija jedinstveni fond za porodilje?

Pod pokroviteljstvom Međunarodnog republikanskog instituta i Ženske inicijative za zastupanje i zagovaranje – F5, te uz podršku Britanske ambasade u Sarajevu urađena je analiza problema statusa porodilja u FBiH koja nudi modele rješenja i njihovu financijsku analizu.

Autorice analize ekonomski stručnjak Lejla Dragnić i pravni stručnjak Dina Duraković Morankić ističu da se mjere prvenstveno odnose na eliminiranje deskriminacije porodilja po osnovu mjesta stanovanja i sektora u kojem rade i zagovaraju jedinstvene naknade za nezaposlene porodilje u FBiH.

Izradili smo finansijsku analizu (prvu ovog tipa u BiH) različitih modela čije bi usvajanje predstavljalo sistemsko, dugoročno rješenje, ali i osnovu za razmišljanje o neophodnoj demografskoj politici u BiH. Podizanje te oblasti s kantona na nivo Federacije i osnivanje jedinstvenog fonda neophodni su koraci u ostvarivanju prava porodilja – rekla je za FENU Dragnić.

Sabina Ćudić, koordinatorica inicijative za zastupanje i zagovaranje F5 naglašava da bi osnivanje jedinstvenog fonda za porodilje na nivou FBiH, pored ukidanja različitih oblika diskriminacije porodilja, stimuliralo ekonomiju BiH jer bi jedan od ključnih osnova za diskriminaciju žena u radnoj snazi bio ukinut, a obiteljima ponudilo neophodnu podršku.

Studiju zajedno sa zaključcima današnje rasprave ćemo uputiti svim parlamentarnim strankama, koje su danas bile pozvane, organima i institucijama zakonodavne i izvršne vlasti, te vršiti kontinuirani pritisak do rješavanja ovog problema koji se direktno tiče budućnosti BiH – kazala je Ćudić, saopćeno je iz Ženske inicijative za zastupanje i zagovaranje – F5.

Međunarodni republikanski institut i Britanska ambasada u BiH pružaju podršku građanima i civilnom društvu u procesu odlučivanja i donošenja zakona koje su sami identificirali kao ključne za razvoj BiH.

FENA