F BiH: Novom naredbom zabrana kretanja od 20,00 do 5,00 sati!

Na drugoj hitnoj izvanrednoj elektronskoj sjednici Federalnog stožera civilne zaštite (FSCZ), održanoj danas, donijeta je naredba o izmjeni tačke 1. naredbe od 21. ožujka po kojoj je zabrana kretanja građana na području Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) trajala od 18,00 do 5,00 sati.

Novom izmijenjenom naredbom točka 1.naredbe FŠCZ od 21. ožujka se mijenja i novom naređuje zabrana kretanja građana na području FBiH u vremenu od 20,00 do 5,00 sati.

U dopuni ove tačke naređeno je da građani na ulici – javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i fizičku distancu od najmanje 1,5 metar.

Ostaje nepromijenjeno u naredbi od 21. ožujka i važi do daljnjeg da se iz naredbe izuzimaju svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) na području FBiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama. 

Nova izmijenjena naredba o zabrani kretanja na području FBiH stupa na snagu danas u 20,00 sati i primjenjuje se do daljnjeg.

Federalni Stožer civilne zaštite još jednom poziva na poštivanje svih donesenih naredbi, posebno onih koje se odnose na okupljanje ljudi na otvorenom i  zatvorenom prostoru, propisanih socijalnih distanci i ostalih higijensko-epidemioloških mjera, priopćeno je iz FSCZ.