Elektroprivreda HZ HB traži preko 100 pripravnika

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne objavila je natječaj za prijem prijam pripravnika na određeno vrijeme.

Traži se preko 100 pripravnika za radna mjesta u Mostaru, Čitluku, Stocu, Posušju, Grudama, Širokom Brijegu, Livnu, Tomislavgradu, Novom Travniku, Rami, Uskoplju, Novoj Biloj, Jajcu, Odžaku, Orašju, Čapljini, Rami, Doljanima, Ravnom, Ljubuškom, Vitezu, Busovači, Kiseljaku, Kreševu, Fojnici, Žepču, Usori, Dobretićima, Jajcu.

Kandidati koji se prijavljuju na oglas, pored ispunjenja općih zakonskih uvjeta, moraju ispunjavati i posebne uvjete ovoga oglasa što će dokazati sljedećim dokumentima:
– preslika svjedodžbe/diplome o završenoj školi/fakultetu, ovjerena od nadležnoga organa
– izjava kandidata da isti nema radnoga iskustva u struci, ovjerena od nadležnoga organa.

Prijave s kraćim životopisom, adresom, brojem telefona, te jasnom naznakom za koje se mjesto kandidat prijavljuje radi obavljanja pripravničkoga staža, kao i dokaze o ispunjenju posebnih uvjeta oglasa, u zatvorenoj omotnici dostaviti putem pošte ili osobno na adresu:

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar
Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar
s naznakom: Prijava na oglas za prijem pripravnika na mjesto ______ .

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“ br. 62/15) i aktima Društva.

Izabrani su kandidati obvezni prije stupanja na rad dostaviti dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih zakonskih uvjeta.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Više o ovom javnom oglasu pročitajte ovdje.