Ekonomski fakultet Sveučilišta Mostar upisuje novu generaciju polaznika

Ekonomski fakultet Sveučilišta Mostar u akademskoj 2015./16.godini upisuje novu generaciju polaznika prvog ciklusa stručnih preddiplomskih studija Poslovne ekonomije po principima Bolonjske deklaracije u svome Centru u Vitezu, koji završetkom studija stječu visoku stručnu spremu i zvanje bachelora struke.

Studij se organizira na smjerovima:

  1. MENADŽMENT
  2. RAČUNOVODSTVO i FINANCIJE
  3. MARKETING
  4. INFORMATIKA

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru i ove godine u svome Centru u Vitezu upisuje kandidate na II ciklus dvogodišnjega studija Poslovne ekonomije, a završetkom istog se stječe naziv magistra poslovne ekonomije.

Pravo upisa na II ciklus imaju:

  • kandidati sa završenim trogodišnjim preddiplomskim znanstvenim studijem poslovne ekonomije (upisuju se izravno).
  • kandidati sa završenim trogodišnjim stručnim studijem poslovne ekonomije (upisuju prvu godinu studija uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta)
  • kandidati sa završenim drugim preddiplomskim studijima (izvan polja ekonomije – upisuju prvu godinu studija uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta)

Školarina na stručnom studiju iznosi 1500,00 KM, a na dvogodišnjem diplomskom studiju 1900,00 KM. Školarina se može platiti u četiri rate. Prijave se primaju u prostorijama Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru centar Vitez u zgradi poslovnog centra FIS Vitez od 1.6.2015. godine do 15.9.2015. godine.

Sve informacije o upisu mogu se pronaći na web stranici: ef.sve-mo.ba ili putem upita na mail: ankicar@sve-mo.ba, telefon: 030 711 960 (svakim radnim danom od 9:00 – 16:00) ili 036 355 100.

Dođite, očekujemo Vas. U našem četrdesetogodišnjem iskustvu u visokom obrazovanju i mladom, kompetentnom i ambicioznom nastavnom kadru imate najbolje moguće preporuke poručuju iz Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Mostar.