Eko-škole: Proglašeni pobjednici kreativnog takmičenja EKOPAKET

Početkom 2019. godine Bosna i Hercegovina je ušla u najveći međunarodni program EKO-ŠKOLE koji pomaže da se obrazovanje za zaštitu okoliša, odnosno životne sredine, dodatno unaprijedi u pojedinim obrazovnim ustanovama (od vrtića, preko škola do univerziteta) sa ciljem odgajanja nove generacije mladih koji će biti ekološki osviješćeni, osnaženi i aktivni u svojim zajednicama. U pilot fazi 23 osnovne škole ušle su u program Eko-škola. One su krenule sa aktivnostima poput uspostave Eko odbora koji će koordinirati program, sa pripremom procjene stanja okoliša, ali su i na kraju školske godine sudjelovali u 1. testnom kreativnom takmičenju EKOPAKET.

Eko-paket takmičenje u sklopu globalne mreže Eko-škola, pod pokroviteljstvom kompanije Tetra Pak, u nizu zemalja promoviše pravilno odlaganje upotrebljene Tetra Pak ambalaže i odgovorno ponašanje prema životnoj sredini. Inicijativa podrazumijeva sakupljanje upotrebljene Tetra Pak ambalaže, organizovanje edukacije o procesu reciklaže za učenike, te motivisanje učenika da uzmu učešće i u kreativnom takmičenju. Eko-škole učestvuju u kreiranju pravih malih umjetničkih djela od upotrebljene Tetra Pak ambalaže i šalju fotografije radova organizatoru.

Od strane 23 osnovne škole kreirano je 170 učeničkih radova koje je ocijenio stručni žiri i proglasio pobjednike. Članovi žirija bili su: Adisa Vatreš, produkt dizajnerica, Adisa Šehić (BHTV), Sanela Klarić (Internacionalni univerzitet Burch), Helena Glamurina (Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru) i Eldin Šabeta (EKOPAK). Strateški partner Eko-škola u BiH – EKOPAK osigurao je i vrijedne nagrade za pobjednike.

U kategoriji pojedinačnih radova nagrade su dobili:

  1. mjesto: Viktor Pavlović, 6. razred, OŠ „Dubravica“ Vitez (mentorica: Vedrana Stevanović)
  2. mjesto: Lamija Frlj, 1. razred, Šesta osnovna škola Sarajevo (mentorica: Danijela Parendija)
  3. mjesto: Faruk Pošković, Prva osnovna škola Ilidža (mentorica: Dževada Begić – Čoko)

U kategoriji grupnih radova nagrade su dobili:

  1. mjesto: Ekoakvarijum – OŠ „Kiseljak“ (Izabela Budimir, Helena Gradavski, Patricija Borović i Doris Franjić, 8. razred, mentorica: Tanja Čiča)
  2. mjesto: Paun – OŠ „Vitez“ (Petra Garić, Petra Vaskić, Nika Kulić i Katarina Stojak, 8. razred, mentorica: Danijela Jurić)
  3. mjesto: Neobični cvijet – OŠ „Sveti Sava“ Foča (Marina Ivanović, Nikola Ivanović, Ana Pejović i Lazar Popović, razred, mentorica: Ljeposava Fundić)
  4. Međunarodni program Eko-škole je razvila Fondacija za obrazovanje za okoliš (Fondation for Environmental Education – FEE) 1994. godine, a danas se provodi u više od 60 država svijeta i 50.000 obrazovnih ustanova. Eko-škole imaju sistem nagrađivanja pojedinih obrazovnih ustanova, na način da škole koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okolinu promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole. Metodologija je bazirana na sedam koraka koje pojedine obrazovne ustanove prema individualnom planu realiziraju uz pomoć ovoga programa.
  5. Ovlašteni predstavnik programa Eko-škole za Bosnu i Hercegovinu je Inkubator društvenih inovacija MUNJA koji je započeo pilot fazu uspostave Eko-škola u školskoj godini 2018/2019. Početkom 2019. godine zvanično su 23 osnovne škole ušle u program Eko-škola u BiH. Razvoj programa pomaže kompanija EKOPAK – prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u BiH.  Partner za promociju programa u osnovnim školama u BiH je TETRA PAK.