Edukacija djece JU Dječiji vrtić Vitez “ Reciklaža nije gnjavaža”

U organizaciji JKP Vitkom d.o.o. Vitez I Ekopak d.o.o. Sarajevo dana 22.09.2022.godine
održano je edukativno zabavno predavanje pod nazivom “ Reciklaža nije gnjavaža “ gdje su
se djeca JU Dječiji Vrtić Vitez kroz igru upoznala s pravilnim sortiranjem otpada te zašto je
reciklaža važna.
Djeca su naučila kako se pravilno odlaže otpad, gledali poučni crtić sa Zekopakom, natjecali
se u prikupljanju i sortiranju ambalažnog otpada u odgovarajuće posude, bojili Zekopak
bojanku, a na kraju su sva djeca nagrađena slikovnicom „Reciklaža nije gnjavaža“ i
diplomom za uspješnu edukaciju iz oblasti reciklaže.
Bilo je to sjajno druženje, a projekat “Mjesec dana Ekopak karavana” nastavlja dalje, pa će i
u narednom periodu obilaziti vrtiće širom BiH i dati priliku mališanima da kroz zabavu i igru
uče o reciklaži ambalažnog otpada