E-račun nova usluga HT Eroneta

E-račun je nova i besplatna usluga za sve korisnike HT Eroneta.
Aktiviranjem ove usluge, mjesečni računi korisnika dostavljaju se isključivo u elektroničkom obliku na osobnu e-mail adresu, tako da računi više neće pristizati poštom, što ujedno doprinosi očuvanju šuma i životne sredine.

E-račun pruža mnoštvo prednosti u odnosu na uobičajenu dostavu računa poštom. Račun stiže brzo i sigurno na e-mail adresu i uvijek je dostupan za pregled, te se može trajno sačuvati u digitalnom obliku. Ovaj način prikladan je i za sve korisnike koji plaćanje vrše putem internet bankarstva ili trajnim nalogom.

Usluga se može aktivirati putem PLUS klub web stranice (http://plusklub.hteronet.ba/) ili podnošenjem zahtjeva na HT Eronet prodajnom mjestu.

Više informacija o novoj usluzi može se pronaći na web stranici http://www.hteronet.ba/privatni-korisnici/mobilna-telefonija/usluge/e-racun/ putem besplatnog telefona 063 3800 ili u HT Eronet prodajnim centrima.