Dvodnevna obuka za 30 proizvođača mlijeka

“Kako povećati profitabilnost” tema je dvodnevne obuke za 30 proizvođača mlijeka u Žepču, koja se održava danas i sutra.

Ovu obuku za 30 velikih proizvođača mlijeka sa područja općine Žepče organizirali su Regionalna razvojna agencija REZ iz Zenice, Razvojna agencija Žepče i USAID/Sida Farma projekt.

Obukom se želi poboljšati profitabilnost u proizvodnji mlijeka, te pomoći proizvođačima da se pripreme za apliciranje kod fondova EU za primarnu proizvodnju.

Predavanjima će biti obuhvaćene sljedeće teme: „Standardi u proizvodnji mlijeka”, „Reprodukcija i oboljenja muznih grla”, „Ishrana muznih grla”, „Finansijska evidencija na farmama”, „EU standardi kod izgradnje farmi” i „Nitratna direktiva”.

U okviru zimske škole mljekarstva planirana su i dodatna predavanja u Žepču i Maglaju, saopćila je Regionalna razvojna agencija REZ Zenica.