DVD Stari Vitez slavi svoj 56. rođendan

Na današnji dan, prije 56. godina osnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo.

Podsjetimo se kako je formirano Vatrogasno društvo Stari Vitez. Društvo je osnovano je 15.01.1965. godine Odlukom Skupštine općine Vitez broj ; 12-45-1254/1965. te inicijativom grupe entuzijasta kao što su: Omanović Ibrahim, Sujoldžić Nesib, Kazija Omer, Križanović Pero, Strukar Vladimir, Hrustić Abid, Viteškić Rasim i drugi .

Sjedište Dobrovoljnog vatrogasnog društva je bilo kao i sad u Ulici Šoše Mažara broj  1. (Branilaca Starog Viteza u Starom Vitezu). Iako sa skromnom opremom vatrogasci su vrlo uspješno djelovali tako da bilježimo i veoma uspješne intervencije i na drugim općinama kao što su požari na objektima Skenderija Sarajevo, Krivaja Zavidovići, Stoličara Turbe, BNT Novi Travnik, Mediapan Busovača i dr.

Naš podmladak koji je brojao oko 50-ak mladih vatrogasaca na Republičkom takmičenju u Bosanskom Brodu 1990. godine osvojio je 1. mjesto u veoma jakoj konkurenciji; Ekipu su tada sačinjavili sljedeći članovi: Čupina Muharem, Dajić Mahir, Strukar Kristijan, Garić Goran, Palavra Marko, Franjić Nikola, Hasanagić Alen, Botić Ivica, Pavlović Branislav, Zukan Haris, a sve to pod vodstvom Blaž Mirka.

Do nesretnog rata imali smo 5 profesionalnih vatrogasca i to: Smriko Sejo, Gavrilović Živko, Blaž Ivica, Blaž Mirko, Karalić Ruzmir te preko 100 aktivnih članova DVD-a od kojih ćemo nabrojati samo neke: Omanović Senad, Strukar Anto – Ata, Palavra Mirko, Pavlović Niko, Strukar Marijan, Garić Dragan-Dambi, Abdić Ibrahim, Mujkić Šefik i Muharem, Šapina Jozo, Bralo Srećko, Jukić Stipo, Banić Nikola, Bralić Mirko, Spahić Hamdija, Pavlović Josip, Alihodža Rijad i Sead i mnogi drugi.

Odlukom Skupštine općine Vitez 1994. godine donesena je odluka o obnavljanju rada Vatrogasnog društva Vitez, kojom prilikom komandir Omanović Senad sa grupom mladića, a sada profesionalnih vatrogasaca, pokreće rad vatrogasne jedinice na volonterskoj osnovi (vatrogasci bez plaće).

Godine 1997. VD Vitez odlukom Skupštine VD preregistrira se u “Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez”- Vitez, koje takvo djeluje i danas.

Predsjednik društva je dugogodišnji član DVD-a Kalčo Sulejman, dopredsjednik društva je Palavra Mirko, Komandir/Zapovjednik i odgovorna osoba vatrogasne jedinice je dugogodišnji aktivni profesionalni vatrogasac – Čupina Muharem, dipl.ing.sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara.

Operativci vatrogasne jedinice:

Cicvara Selvedin (Zamjenik/Dozapovjednik jedinice), Salkić Ajdin, Zlotrg Armin, Subašić Nedžad, Tomislav Stokić, Danijel Vrebac, Karalić Hazim, Marić Mario, Dajić Senail ,Palavra Mirko, Gazić Sead, Pavlović Josip, Ibrahimović Teufik, Bralić Mirko, Merđan Amir, Edward Tolo, Bešić Damir, Zlotrg Avdulah, Čejvan Nermin, Sejdić Ferid, Subašić Sead, Sadibašić Sadnel, Josip Šarić, Berbić Harun, Hrustić Adis i drugi. Potpomažući član DVD Stari Vitez; Tomislav Stokić.

Karalić Ruzmirdugogodišnji uposlenik naše jedinice preminuo je na radnom mjestu dana 09.03.2011.god.

Omanović Senad dugogodišnji uposlenik naše jedinice preminuo je dana 22.08.2018.god.

Vatrogasna jedinica Stari Vitez je središnje vatrogasno društvo na našoj općini. Naša vatrogasna jedinica pored uspješnih intervencija na našoj općini često ide u ispomoć i na druge općine, tako da bilježimo vrlo uspješne i zapažene intervencije kao što su: zgrada “amerikanka” u Travniku , Skladište Sarajevski kiseljak u Kiseljaku , Branex Busovača, Restoran Olimpik – Busovača, Hari -Novi Travnik , Vatrostalna Busovača, Sikirić promet Travnik, Sebešić Nova Bila, Đotlo promet -Travnik, zgrada Šumarije u Busovači, apartmani Pere Gudelja na Vlašiću ,Luxor HL Turbe, Grios d.o.o. Jajce i dr.

Nalazimo se na adresi Branilaca Starog Viteza 1, 72251  Vitez  Bosna i Hercegovina

KONTAKT TELEFONI:

00387-30-520-004 ,tel/fax -dežurna služba

521-011 ili 123 specijal

Hvala svima koji nam neprestalno pomažu i koju su uvijek uz nas, poručili su  vatrogasci!