Dosadašnje Odluke, Zaključci i Mjere Stožera Civilne zaštite općine Vitez

Zbog novonastale situacije vezano za koronavirus (COVID-19) Služba za civilnu zaštitu u periodu prije proglašenja stanja nesreće je djelovala preventivno te izvršila nabavku određene količine zaštitne opreme (rukavica, maski, dezinfekcijskih sredstava).

Nakon proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH Općinski stožer civilne zaštite proširen sa predstavnicima JKP Vitkom i Dom Zdravlja Vitez je dana 18. ožujka 2020. godine održao prvu sjednicu i od tada je u stalnom zasjedanju.

U skladu sa Odlukom o formiranju stožera CZ podijeljeni su zadaci svim članovima Stožera i dogovoren je način djelovanja u novonastaloj situaciji.

Do danas su donesene sljedeće Odluke, Zaključci i Mjere:

1.Stožer civilne zaštite općine Vitez, zbog opasnosti od zaraze, dok traje stanje nesreće će se redovito sastajati u reduciranom broju od 4 člana (Zapovjednik, načelnik, predsjednik Općinskog vijeća i ravnatelj Doma zdravlja), a u slučaju potrebe i u punom sastavu. Preporučeno je održavanje telefonskih sjednica.

 1. Za smještaj osoba kojima su izrečene mjere samoizolacije, a ne pridržavaju se istih kao i za one koji nemaju adekvatne prostore za samoizolaciju određuje se Gradska sportska dvorana, s tim da Služba za imovinsko-pravne poslove i Služba za opću upravu osigura sve preduvjete.
 2. Svim službama CZ , povjerenicima i regionalnim stožerima CZ te rukovodstvu MZ nalaže se stavljanje u stanje pripravnosti. Napravljene su viber grupe i podijeljeni su im kontakt brojevi na koje mogu prijaviti osobe za koje znaju da ne poštuju samoizolaciju ili znaju da se nisu uopće prijavili a bili su izvan granica ili su tek pristigli.
 3. JKP Vitkom d.o.o. u suradnji sa DVD Vitez i DVD Stari Vitez svakodnevno pere i dezinficira ulice grada.
 4. Donesena je Odluka da se Domu zdravlja Vitez iz Proračuna općine Vitez – interventne mjere odmah uplati iznos od 18.000,00 KM kako bi se opskrbio dovoljnim količinama zaštitne medicinske opreme, lijekova i drugog materijala.
 5. Sa Domom zdravlja ostvarena je puna koordinacija .

Ističemo da se svakodnevno vrši koordinacija i komuniciranje između svih struktura civilne zaštite i mjesnih zajednica preko viber grupa gdje je komunikacija veoma brza i učinkovita.

Od ostalih aktivnosti naglašavamo sljedeće :

 • Općinski načelnik donio je Odluku o prijemu i radu sa strankama
 • Angažirana Veterinarska stanica da vrši dezinfekciju površina i prostorija
  -Izvršena je podjela sredstava za dezinfekciju svim Osnovnim školama, Srednjim školama, muzičkoj školi, vrtićima i vjerskim zajednicama
  -Svakodnevno vršimo podjelu zaštitne opreme (zaštitna odijela, rukavice, maske ) i dezinfekcijskih sredstava svim institucijama i licima koji rade na zaštiti i spašavanju građana a nisu dovoljno opremljeni kao što su: Policijska stanica Vitez, Općina Vitez, JU Centar za Socijalni rad Vitez, Dobrovoljna vatrogasna društva u Vitezu, JKP Vitkom Vitez
 • svakodnevno se prosljeđuju svim javnim institucijama naredbe štabova sa svih nivoa (DZ Vitez, DVD-ovi, JKP Vitkom)
 • kontaktiraju se pekare i veće trgovinski lance oko provjere opskrbljenosti prehrambenim artiklima i brašnom i njihova projekcija u sljedećem periodu
 • po potrebi a skoro svakodnevno se održava kratki sastanak sa zamjenikom komandanta Policijske stanice,S. Mahmutović, vezano za pojačan nadzor odstojanja ljudi i poštivanja propisa donesenih Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i dr.
 • izvršena je nabavku četiri kontejnera za Dom zdravlja Vitez po Naredbi štaba i zahtjevu DZ Vitez.
 • kontaktiran je Crveni križ i dostavljeni su kontakt brojevi telefona preko kojih se mogu obratiti oni kojima je potrebna pomoć volontera
 • imenovana je kontakt osobu koja je zadužene za smještajne kapacitete za izolaciju osoba koje ne poštuju Rješenje o samoizolaciji i osoba koje nemaju mogućnost samoizolacije i to gosp. Mariju Grabovac, pomoćnika načelnika za društvene djelatnosti,
 • osigurane su rezervne količine goriva
 • osigurano je 200 paketa hrane za najugroženije obitelji
 • općinski stožer donio je Zaključak da u mjestima gdje su povjerenici spriječeni ili nisu aktivni da se mjesne zajednice uključe još aktivnije i da koordiniraju sve aktivnosti s policijom, povjerenicima civilne zaštite, i drugim institucijama te da na Predsjednike ili zamjenike MZ prelazi funkcija povjerenika CZ
 • sastavljeni su spiskovi volontera sa crvenim Križem i drugima za pomoć
 • izdate su potvrde za sve članove Općinskog štaba, regionalnih štabova i povjerenika CZ te predsjednika i zamjenika MZ o kretanju u vremenu zabrane
  -pripremljeni su paketi za dezinfekciju u Romskom naselju – 160 paketa (tečni sapun, faks, deterdžent za suđe, šamponi) i organizirali odvoz smeća u njihovom naselju te dezinfekciju naselja

Za koordinaciju sa medijima i obavještavanje stanovništva zadužena je Stručna služba općine Vitez koja na web stranici općine Vitez objavljuje sve ono što je neophodno.

Općinski stožer CZ radi sve što je u našoj mogućnosti te molimo stanovništvo općine Vitez da u ovim teškim vremenima poštuje naredbe ovlaštenih organa i da pomognemo prije svega sebi pa i drugima jer svi smo mi Civilna zaštita.

“Ujedno napominjemo građane da će sve bitne informacije biti blagovremeno objavljene putem web stranice Općine Vitez, te po potrebi putem Radio Vitez”, naveli su iz CZ Vitez.

Prethodni članakPodržite Akciju solidarnosti koju je pokrenulo Viteško srce
Sljedeći članakVodič za preživljavanje tijekom učenja od kuće