Donosimo sadržaj sporazuma koji su potpisali HDZ BiH i “osmorka”

Lideri i HDZ BiH Dragan Čović i SDP BiH Nermin Nikšić potpisali su u utorak u Sarajevu dokument kojim se najveća hrvatska stranka i blok oporbenih građanskih i bošnjačkih stranaka obvezuju na programsku suradnju i uspostavu koalicije koja bi trebala biti na vlasti u iduće četiri godine. Večernji list ekskluzivno donosi njegov sadržaj.  

Snažeći suverenost, teritorijalni i institucionalni integritet Bosne i Hercegovine,

Zagovarajući uspostavu pravednog društva jednakopravnih ljudi u Bosni i Hercegovini, neovisno o njihovom nacionalnom, etničkom, vjerskom, političkom i svakom drugom identitetu ili uvjerenju,

Podupirući ustavnu obvezu ostvarenja pune jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i svih ostalih građana Bosne i Hercegovine,

Pozivajući na žurno uklanjanje svih oblika diskriminacije svakoga stanovnika Bosne i Hercegovine,

Opredjeljujući se za jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti sukladno europskoj pravnoj
stečevini,

Vodeći se ciljem punopravnoga članstva u Europskoj uniji i članstva u Sjevernoatlantskom
savezu (NATO),

Naglašavajući nužnost žurne uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine te kantonima/županijama, s političkim subjektima i predstavnicima koji su dobili povjerenje,

Ističući nužnost stvaranja konstruktivnoga ozračja suradnje za stabilnost i otklanjanje svih ugroza za funkcioniranje vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini,

Okupljeni oko ideje suvremene, sigurne, napredne Bosne i Hercegovine nudimo svim stanovnicima jasnu viziju i put ka kreiranju pozitivnih promjena,

Vođeni načelima zakonitog, profesionalnog, etičkog i transparentnog upravljanja javnim dobrom i procesima, fokusirajući se na politiku koja nudi adekvatne odgovore na probleme i potrebe stanovništva, posebice u vremenu krize, te na konkretne mjere za poboljšanje socijalnog i ekonomskog stanja stanovnika, jačanje neovisnosti u ključnim oblastima i poboljšanje demografskog stanja u Bosni i Hercegovini,

Mi, dolje potpisani predsjednici političkih stranaka u Bosni i Hercegovini usvajamo zajedničke

SMJERNICE, NAČELA I CILJEVE U IZVRŠNOJ I ZAKONODAVNOJ VLASTI ZA RAZDOBLJE 2022. – 2026. GODINE

1. EUROATLANTSKE INTEGRACIJE
Postizanje dogovora o zajedničkim vanjskopolitičkim stajalištima Bosne i Hercegovine usuglašavanjem i usvajanjem vanjskopolitičke strategije je od presudnog značaja, uz poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i drugih akata kojima se određuje vanjska politika Bosne i Hercegovine te usvajanje novih zakona u ovim oblastima, uz uvažavanje svih
činitelja političkog poretka.

• Poduzimanje svih unutarpolitičkih i vanjskopolitičkih napora za žurno postizanje kandidatskog statusa te ubrzanje procesa integracije prema punopravnom članstvu. Suradnja sa svim institucijama Europske unije u korist europskog puta Bosne i Hercegovine i odlučne implementacije europskih standarda;

• Žurno provođenje svih mjera, preporuka i uvjeta za stjecanje statusa kandidata i pristupanje Europskoj uniji;

• Žurno provesti, a najkasnije u roku šest (6) mjeseci od uspostave vlasti na svim razinama, ograničene promjene Ustava Bosne i Hercegovine i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sukladno odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presudama Europskog suda za ljudska prava. Ova mjera uključuje reformu koja će zaštititi kolektivna prava i individualna prava sukladno Ustavu Bosne
i Hercegovine i odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sukladno presudama Europskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda);

• Usvajanje strategija i zakona u cilju uspostavljanja efikasnije, sustavnije, regulirane oblasti vanjskih poslova, prilagođene standardima Europske unije te potrebama državljana Bosne i Hercegovine, posebice u domenu diplomatsko-konzularnog djelovanja, sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine;

• Poštovanje preuzetih obveza i nastavak daljnjih aktivnosti u implementaciji programa reformi i suradnje s NATO savezom i njegovim članicama;

• Modernizacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sukladno međunarodnim obvezama i potrebama države Bosne i Hercegovine;

• Provedba svih elemenata Akcijskog programa za članstvo u NATO-u (MAP) i blagovremeno usvajanje i provođenje godišnjih programa reformi;

• Provedba odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi s knjiženjem vojne imovine.

2. POLITIČKA STABILNOST I VLADAVINA PRAVA
Politička stabilnost i vladavina prava su temeljni preduvjeti za potpunu demokratizaciju društva, privlačenje inozemnih investicija, zaustavljanje iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine i dostizanje željenog ekonomskog standarda življenja.

• Reorganiziranje pravosudnih institucija, uz usvajanje nužnih reformskih zakona sukladno preporukama Europske unije te nastavak usklađivanja s europskom pravnom stečevinom s ciljem povećanja pravne sigurnosti svih stanovnika Bosne i Hercegovine;

• Provođenje reformi koje će osigurati nultu stopu tolerancije prema svim oblicima kriminala i korupcije;

• Reforma sigurnosno-obavještajnog sustava koji će biti u funkciji zaštite, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i svih njezinih stanovnika;

• Modernizacija, depolitizacija i kadrovsko i materijalno unaprjeđenje rada sigurnosnih, obavještajnih i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, sukladno važećim ustavima u Bosni i Hercegovini;

• Unapređenje efikasnosti rada tužiteljstva, agencija i ostalih institucija u oblasti pravosuđa i sigurnosti sukladno ustavnim nadležnostima;

• Jačanje efikasnosti institucija nadležnih za zaštitu i promociju ljudskih prava;

• Provođenje svih odluka pravosudnih institucija na svim razinama Bosne i Hercegovine, ustavnih sudova i Europskoga suda za ljudska prava, s ciljem pune zaštite svih individualnih i kolektivnih prava;

• Digitalna transformacija javne uprave;

• Zaštita integriteta i unapređenje izbornog procesa;

• Temeljna reforma javne uprave s ciljem povećanja efikasnosti i profesionalnosti;

• Rješavanje pitanja državne imovine sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine.

3. SOCIJALNA PRAVDA I EKONOMIJA
 

Reforme u oblasti socijalne politike i ekonomije su ključne za nužno poboljšanje kvalitete života stanovništva Bosne i Hercegovine i najvažniji su programski segment u smislu konkretnog, mjerljivog napretka koji trebaju prepoznati i osjetiti svi ljudi u Bosni i Hercegovini.

• Usvajanje proračuna na svim razinama za sljedeću fiskalnu godinu do kraja tekuće godine;

• Obuhvatna reforma u oblasti fiskalne politike;

• Smanjenje poreznog opterećenja rada, kao i uvođenje poreznih olakšica s ciljem kreiranja novih radnih mjesta i unaprjeđenja uvjeta rada;

• Povećanje mirovina i plaća, a posebice minimalne mirovine i plaće;

• Provođenje demografskih i populacijskih politika s ciljem poboljšanja demografskog stanja u Bosni i Hercegovini;

• Povećanje učinkovitosti mehanizma naplate duga sukladno standardima Europske unije;

• Ubrzanje razvoja infrastrukture:

– prometna infrastruktura (dovršetak Koridora Vc, izgradnja mreže brzih cesta, unaprjeđenje željezničkog prometa i daljnji razvoj infrastrukture u oblasti zračnog prometa i uvezanosti);

– energetska infrastruktura (povećanje energetske neovisnosti poticanjem projekata energetske opskrbe iz obnovljivih izvora, izgradnjom toplovoda i plinovoda ondje gdje postoji infrastrukturna osnova za ove projekte, reformom elektroprivrednih poduzeća u vlasništvu Federacije BiH te nastavkom realizacije ključnih energetskih projekata);

• Implementacija okolišnih politika i razvoj turizma;

• Implementacija obuhvatnih, odgovornih i ubrzanih agrarnih politika;

• Reforma i integriran pristup po pitanju osiguranja sustavne potpore braniteljskim kategorijama, civilnim žrtvama rata te povratnicima, izbjeglicama i žrtvama nasilja;

• Razvoj i reforme zdravstvenih politika koje će modernizirati i podići kvalitetu zdravstvenih usluga sukladno ustavnim nadležnostima;

• Modernizacija i povećanje kvalitete i standarda obrazovanja, povećanje izdvajanja za znanstvenu djelatnost, sustavno stručno planiranje prilagođeno tržištu rada sukladno ustavnim nadležnostima;

• Sveobuhvatnija potpora kulturnoj, sportskoj i turističkoj djelatnosti;

• Reforma cjelokupnoga javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Ustavu.

Stranke potpisnice su usuglašene da će programske mjere zasnovane na smjernicama, načelima i ciljevima iz ovog dokumenta biti detaljno razrađene u razdoblju koje će prethoditi formiranju izvršne vlasti sukladno ustavnim nadležnostima.

Ovaj dokument „Smjernice, načela i ciljevi djelovanja u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022. – 2026.“ sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih po dva (2) primjerka na hrvatskom, dva (2) primjerka na bosanskom i dva (2) primjerka na srpskom jeziku.