Donesen Zakon o hraniteljstvu u BiH: Ko može biti hranitelj djeteta

U sklopu reforme socijalne zaštite u Federaciji BiH donesen je Zakon o hraniteljstvu, koji će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘Službenim novinama FBiH’.
Zakon definira hraniteljstvo kao oblik zaštite izvan vlastite porodice kojim se djetetu ili odrasloj osobi osiguravaju smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici koju čine hranitelj, njegov bračni ili vanbračni partner i drugi srodnici s kojima hranitelj živi u zajedničkom domaćinstvu.
Hranitelj je predstavnik hraniteljske porodice ili samac koji ima sklopljen hraniteljski ugovor i pruža usluge zaštite hranjeniku, a potencijalni hranitelj je osoba za koju je utvrđeno da ispunjava uvjete za bavljenje hraniteljstvom i nema sklopljen hraniteljski ugovor.
Osoba koja želi biti hranitelj mora biti državljanin BiH, punoljetna osoba te imati prebivalište u FBiH, poslovnu i zdravstvenu sposobnost te najmanje srednjoškolsko obrazovanje. Uz to, mora dokazati da članovi hraniteljske porodice nemaju neizmirenih poreskih obaveza. Treba imati kompetencije za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni centra, kao i stambene i materijalne uvjete, stoji u obrazloženju Zakona.
Hranjenik je dijete, mlađa punoljetna osoba do završetka redovnog školovanja i najduže godinu dana nakon završetka redovnog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života, te odrasla osoba koja je ostvarila pravo na usluge zaštite izvan vlastite porodice.
Dvije vrste naknada
Hraniteljstvo se obavlja na osnovu ugovora o međusobnim pravima i obvezama koji sklapaju centar za socijalni rad i potencijalni hranitelj. Zakonom su utvrđene dvije vrste naknada. Definirana je i naknada za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu, obračunata mjesečno u visini 30 posto prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu
Naknadu za izdržavanje hranjenika u specijaliziranom hraniteljstvu obračunava se u visini 50 posto prosječne isplaćene neto plate u Federaciji BiH za prethodnu godinu.

Prethodni članakUčenik OŠ “Nova Bila” napravio automobil na daljinsko upravljanje
Sljedeći članakVitez: U dvije godine škole izgubile 11 odjeljenja