Donesen novi Zakon o porezu na dobit u FBiH

Ministrica Jelka Milićević je obrazložila da se novim Zakonom nastoje osigurati javni prihodi za federalni proračun, kao i županijske proračune

Izaslanici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici su usvojili, s 33 glasa za, dva suzdržana i devet protiv, novi Zakon o porezu na dobit, koji predstavlja jedan od reformskih zakona fiskalnog sustava Federacije BiH.

– Zakon će se primjenjivati na poslovnu 2016. godinu, s obzirom na to da ga je usvojio i Zastupnički dom Parlamenta FBiH, kazala je federalna ministrica financija Jelka Milićević, dodajući da se porez na dobit plaća po stopi od deset posto na poreznu osnovicu utvrđenu u poreznoj bilanci, javlja Fena.

Izaslanicima je obrazložila da se novim Zakonom nastoje osigurati javni prihodi za federalni proračun, kao i županijske proračune.

Regulira određivanje metodologije obračuna poreza, definiranje obveznika ovog poreznog oblika, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje poreza na dobit koji se prema ovom Zakonu plaća u Federaciji BiH.

– Zakon proširuje poreznu bazu na dva načina: većim obuhvatom poreznih obveznika i većim obuhvatom oporezivih prihoda. Proširenje porezne osnovice i broja poreznih obveznika potrebno je da bi bila podržana borba protiv porezne evazije, kao i unapređenje rasta, kaže Milićević.

Naime, u provedbi dosadašnjeg Zakona o porezu na dobit, koji je u primjeni od 2008. godine, uočeno je niz slabosti koje se najviše ogledaju u uskoj i fleksibilnoj poreznoj osnovici, te nedorečenosti pravne norme.

Cilj zaštite porezne osnovice, po novom Zakonu, je i prikupljanje javnog prihoda s obzirom na ekonomska kretanja i njihov utjecaj na proračune. Milićević je naglasila da Zakon predviđa i porezne poticaje po osnovi investiranja.

Prvi porezni poticaj omogućava umanjenje obveze poreza za 30 posto ukoliko porezni obveznik investira u proizvodnu opremu, na način da investira više od 50 posto ostvarene dobiti u toj godini.

Drugi porezni poticaj omogućava umanjenje obveze poreza za 50 posto ukoliko porezni obveznik investira vrijednost od 20.000.000 KM u stalna sredstva u razdoblju od pet godina, s tim da već u prvoj godini započne investiranje u iznosu od 4.000.0000 KM.

Zakonom je, dodaje ministrica, propisano i otklanjanje dvostrukog oporezivanja kod poreznih obveznika, rezidenata FBiH koji imaju poslovne jedinice u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu BiH ili u inozemstvu.

– Tekst Zakona urađen je u suradnji i preporukama Međunarodnog monetarnog fonda u cilju proširenja porezne osnovice, smanjenja porezno priznatih troškova i odbitaka kroz ograničenja priznavanja rashoda u porezne svrhe, poručila je Milićević.

Obveza usklađivanja zakonodavstva u oblasti oporezivanja, uključujući mjere koje su usmjerene na daljnju fiskalnu reformu proističe iz člana 98. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), a kako bi se osiguralo efikasnije ubiranje poreza i pospješilo suzbijanje poreznih prevara, te da se posebno vodi računa o prioritetima pravne tečevine (acquisa) Zajednice u oblasti oporezivanja i suzbijanja štetne konkurencije u oporezivanju.

Također, donošenjem ovog Zakona izvršena je harmonizacija s drugim zakonima u FBiH.

Po Zakonu, federalna ministrica financija ima obvezu u roku od šest mjeseci donijeti Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnik o transfernim cijenama, kojima će se bliže urediti pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

Prijedlog zakona o komasaciji

Na današnjoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta također je odobren Prijedlog zakona o komasaciji radi stvaranja pravnog okvira za grupiranje zemljišta, odnosno stvaranja većih i pravilnijih parcela u cilju ekonomičnije obrade, iskorištavanja i uređenja. Cilj je intenzivnija poljoprivredna proizvodnja, javlja Fena.

Komasacija se provodi isključivo na dobrovoljnom principu, a sudionici moraju biti vlasnici zemljišta.

To je integralna i kompleksna tehničko-pravna mjera kojom se zemljište grupira stvaranjem većih, pravilnih parcela, uz istovremene radove na uređenju.

U Federaciji su parcele poljoprivrednog zemljišta često usitnjene, bez pristupnih puteva i sustava za suvremeno navodnjavanje i odvodnjavanje. Ima i neriješenih vlasničkih odnosa. To ne potiče interes domaćih i stranih investitora za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju.

Namjera ovog zakona je formiranje parcela poljoprivrednog zemljišta s uređenom mrežom puteva i hidromelioracijskim sustavom za navodnjavanje i odvodnju viška vode, a sve u cilju intenzivne poljoprivredne proizvodnje.

Omogućuje i formiranje obiteljskih poljoprivrednih imanja s rentabilnom poljoprivrednom proizvodnjom, što trenutno nije moguće zbog malih i razbacanih proizvodnih parcela.

– Trenutno važeći zakon o komasaciji, naslijeđen od SRBiH, ne odgovara novoj agrarnoj politici čiji je cilj poboljšanje radnih uvjeta poljoprivrednih proizvođača i konkurentnost poljoprivrednih proizvoda na sve zasićenijem i zahtjevnijem europskom tržištu, izjavio je ranije za Fenu pomoćnik direktora za premjer, kartografiju i komasaciju zemljišta Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Eldin Ðonlagić.

Po njegovim riječima, novina u predloženom zakonu je da se komasacijom zemljišta rješavaju pitanja staračkih domaćinstava čiji su članovi fizički nesposobni voditi poljoprivredna domaćinstva, odnosno baviti se poljoprivrednom proizvodnjom. Njihovo zemljište u postupku komasacije država može otkupiti ili preuzeti, a njima osigurati egzistenciju.