Domu zdravlja Busovača potrebna dva radnika na određeno vrijeme

JU “Dom zdravlja” Busovača raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 2 godine za poziciju Doktor medicine (2 izvršioca).

Osim uvjeta predviđenih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:
1. Završen medicinski fakultet – doktor medicine s položenim stručnim ispitom zvanja doktor medicine.
2. Posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne ljekarske komore.

Uz prijavu s biografijom kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentacijuu originalu ili ovjerenoj kopiju:
1. Diplomu o završenom školovanju;
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
3. Licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci;
4. Izvod iz matične knjige rođenih;
5. Uvjerenje o državljanstvu;
6. Uvjerenje o radnom iskustvu;

Konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, zaključno sa 07.03.2019. godine.

Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima, kao i osobne podatke te točnu kontakt adresu i telefon.

Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:
JU “Dom zdravlja” Busovača
Ul. 1. mart/ožujka
72260 Busovača

(Prijava za konkurs – Komisija za izbor)

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog konkursa neće se uzimati u razmatranje.
Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.