Domić: Do 2024. u Travniku bi Hrvati konačno trebali ostvariti ravnopravnost

Travnik, kao središte višenacionalne županije – Srednjobosanske, ima sve predispozicije postati grad s posebnim izbornim pravilima koji će jamčiti minimalnu nacionalnu zastupljenost i mogućnost vitalnog nacionalnog interesa glede određenih pitanja, uostalom, to su predviđale i ustavne odredbe, govori, između ostaloga, u intervjuu za Večernji list Bojan Domić, predsjednik Općinskog odbora HDZ-a BiH Travnik. Naglašava kako očekuje da će sve hrvatske stranke upravo djelovati u smislu ostvarenja ovih strateških pitanja.

Možete li se osvrnuti na trenutačne predizborne aktivnosti na prostoru Travnika te kako ove godine nastupaju hrvatske političke opcije?

HDZ BiH ići će u koaliciji s Hrvatskom seljačkom strankom (HSS), dok će HDZ 1990. ići samostalno. Koalicija je ponuđena HDZ-u 1990., ali oni su imali neke svoje posebne razloge i odlučili ići samostalno, što mi poštujemo. Vjerujemo da će kampanja biti korektna i da ćemo ostvariti rezultat koji smo imali.

Nadam se da ovo neće dovesti do manjeg broja vijećnika. Imamo više stvari koje nas vežu, nego onih koje nas razdvajaju. Posebno ako se osvrnemo na zaključak Doma naroda koji je zadužio Vijeće ministara da izmijeni izborna pravila za Travnik sukladno izmjenama koje su obuhvatile Mostar.

Bitno je, dakle, očuvati fokus na strateškim pitanjima? Može li jedno od njih biti i tematika dugoročnog političkog položaja Travnika?

Svi mi imamo jedan strateški cilj, vjerujem da će nas taj strateški cilj okupiti bez obzira nastupali s jednom listom ili dvjema. Vjerujem kako ćemo sinkronizirano nastupati u izbornoj kampanji, kao i nakon okončanja izbora. Cilj Hrvata Travnika je da masovno izađemo na izbore i polučimo možda i bolje rezultate nego prošli put. Do ovih izbora neće biti izmjene izbornih pravila. Naime, zaključak Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je da se izmjene donesu do izbora 2024. godine, a što je izvjesno i realno. Vjerujem kako ćemo na ovoj razini, kao i na višim, biti zreli da prepoznamo da je to prilika za Travnik i da to rješava mnoge probleme.

Što je, zapravo, osnova zahtjeva na kojima inzistiraju Hrvati Travnika?

Travnik odavno ima uvjete za postati grad. Samo zato što imamo neuređen odnos, imamo i ovakvu situaciju. Mi, Hrvati jako dugo zagovaramo promjene, praktički, od okončanja rata. Naš je zahtjev da budemo jednakopravni i da nema preglasavanja. Dakle, ono glede čega je napravljen konsenzus u Mostaru, može se preslikati i na Travnik.

Koliko su, zapravo, važni mehanizmi zaštite nacionalne pozicije u jednoj višenacionalnoj sredini? Tu se posebno misli na princip minimalne i maksimalne nacionalne zastupljenosti?

Tako je, tražili smo i u “Promemoriji travničkih Hrvata” ono što je nedavno dogovoreno za Mostar. U tom kontekstu postoje tri ključne stvari. Moramo imati izborne jedinice, uvesti u Vijeće minimalne i maksimalne kvote, dakle da jedan narod ne može dominirati, te moramo osigurati mogućnosti povlačenja vitalnog nacionalnog interesa glede nekih pitanja. Ovo su sve mehanizmi koji su preduvjet da u jednoj zajednici nema dominacije jednog naroda nad drugim. Dakle, tu na sceni imali bismo princip konsocijacije koji nije nepoznat, a posebno je bitno da ga prepoznaje i politički sustav Bosne i Hercegovine, evo, u Mostaru. Dakle, ako može u Mostaru, zašto ne bi moglo u Travniku.

Podrška vašim zahtjevima leži i u činjenici da su ustavne odredbe predviđale posebno uređenje za Travnik. Mislite li kako se put konsenzusa može nastaviti i u kontekstu središta ove višenacionalne županije?

Pa, Travnik i Mostaru u mnogo stvari su slični. Evo, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Ustav ove županije, predviđao je da se Travnik i Mostar urede po istim načelima. I Mostar i Travnik višenacionalne su zajednice, baš kao i dvije županije, Hercegovačko-neretvanska i Srednjobosanska. To su jedine dvije županije koje su multinacionalne, sve ostale, od Save do juga, realno govoreći, županije su jednog naroda, odnosno u njima je dominantan jedan narod. Stoga je u redu da se ove dvije županije, ova dva grada, ali i svaki drugi grad koji je sličan, urede na poseban način. Taj put konsenzusa treba nastaviti dalje. Slijedeći na tom putu je Travnik, a zašto onda ne i svaka druga zajednica gdje dva naroda žive u značajnom broju.

Kako danas žive Hrvati Travnika? Postoje li neki problemi političke, ali i druge naravi na koje bi trebalo skrenuti pozornost?

Hrvati Travnika žive realnost Bosne i Hercegovine. Sve probleme koje ima ovo društvo, imaju i Hrvati Travnika, kao i svi građani grada. Međutim, nama posebne poteškoće proizlaze iz činjenice da su Hrvati u Travniku povratnici te dijele probleme povratnika. Dakle, još ni blizu nije završena obnova, i dalje određena povratnička mjesta imaju probleme poput nemogućnosti pristupa infrastrukturi. Imamo problema i u kontekstu zaposlenosti u javnoj službi. Ali, isto tako, ne mogu reći da je sve tako crno. Ima određenih pomaka, a ono što je bitno je da nastavljamo borbu koja za cilj ima stvoriti bolje uvjete za život. Jer, što nam vrijedi urediti status grada, ako ljudi nisu zadovoljni.