Dobre vijesti za pacijente: Bolnice Travnik i Nova Bila dobivaju magnetne rezonance

Vlada Kantona Središđnja Bosna, na narednoj sjednici, zakazanoj za četvrtak, 26.8.2021. godine predvidjela je točku dnevnog reda na kojoj će s pozicije “Kapitalni transferi” izdvojiti sredstva za nabavku magnetne rezonance za JU Bolnica Travnik i Hrvatsku bolnicu “Dr. fra Mato Nikolić” u Novoj Biloj.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 92. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
3. Mišljenje na Izvješće o financijskoj reviziji Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB za 2020. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava s pozicije „transferi neprofitnim organizacijama“ (pomoć u radu za treći i četvrti kvartal u 2021. godini)– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“
b) Crvenom križu Kantona Središnja Bosna
c) Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik
d) Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ u Kantonu Središnja Bosna (Travnički dekanat)
e) Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ u Kantonu Središnja Bosna (Kreševski dekanat)
5. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava s pozicije “kapitalni transferi – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama“ – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) JU Dom zdravlja Novi Travnik – nabavka i nadogradnja softvera za RTG aparat
b) Hrvatska bolnica „Dr.fra Mato Nikolić“ N. Bila – za nabavku uređaja za magnetnu rezonancu
c) JU Dom zdravlja Kiseljak – nabavka ultrazvučnog aparata
d) JU Dom zdravlja Jajce – nabavka sanitetskog materijala
e) JU Bolnica Travnik – za nabavku uređaja za magnetnu rezonancu
f) JU Bolnica Travnik – za nabavku ultrazvučnog aparata

6. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna KSB za 2021. godinu za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik – za nabavku RTG aparata
b) Hrvatska bolnica „Dr.fra Mato Nikolić“ N. Bila – za nabavku ultrazvučnog aparata
7. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna KSB za 2021. godinu za potporu liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku uredskog materijala – Ured za javne nabave
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna KSB za 2021. za financiranje Agencije za privatizaciju (srpanj 2021.g) – Agencija za privatizaciju
11. Suglasnost za raskidanje Sporazuma sa IGDD „Visokogradnja“ Donji Vakuf o odnosima po pitanju prodaje nekretnina u Crnoj Gori – Agencija za privatizaciju
12. Suglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabava za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Informacija o stanju, kretanju i projekciji prihoda Proračuna Kantona Središnja Bosna za razdoblje 1.1. – 31.7.2021. godine – Ministarstvo financija
15. Očitovanje Vlade o načinu financiranja članova Tima za sprječavanje trgovine ljudima – Služba za zapošljavanje KSB

PREDSJEDNIK VLADE,
Tahir Lendo, dipl.ing.