Diploma Fakulteta poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ nostrificirana u Nizozemskoj

Diploma i nivo Bachelora poslovne ekonomije, stečeni na Fakultetu poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” u potpunosti su priznati od strane mjerodavne institucije IDW (Internationale Diplomawaardering) u Nizozemskoj.

Potvrda tome stigla je od naše studentice (trenutno nastanjene u toj državi) koja je zvanje Bachelora poslovne ekonomije na Sveučilištu/Univerzitetu “VITEZ” stekla 2015.godine. Podsjećamo, do sada su diplome Fakulteta zdravstvenih studija, informatike i ekonomije priznate u Njemačkoj, Sloveniji, Republici Hrvatskoj, dok je završeni student Fakulteta informacijskih tehnologija zaposlen u jednoj informatičkoj kompaniji u SAD-u.

Najjači su to pokazatelji da školujemo mlade stručnjake koji sa znanjima i vještinama stečenim na Sveučilištu/Univerzitetu “VITEZ” zadovoljavaju najviše kriterije suvremenog tržišta rada diljem svijeta.