Dijaspora u brojevima: Koliko je Bosanaca i Hercegovaca u svijetu i u kojim zemljama?!

Prema podacima Ministarstva za civilne poslove BiH, objavljenim u Migracijskom profilu BiH za 2015. godinu, građani rođeni u BiH, bez obzira čije državljanstvo imali, žive u 50 zemalja svijeta, a ukupno ih je 1.671.177.

Od toga je u 28 zemalja Europske unije 57 posto građana, odnosno 955.780 osoba.

Važno je napomenuti kako je u Migracijskom profilu izostao podatak o potomcima naših migranata, odnosno članovima njihovih porodica koji su rođeni u inostranstvu. Procjenjuje se kako je takvih oko 300.000, te da bosanskohercegovačku dijasporu čini dva milijuna ljudi.

Prema podacima Svjetske banke naša dijaspora je prošle godine u vidu novčanih doznaka u BiH unijela oko tri i po milijarde KM.

Najveći broj bosanskohercegovačkog iseljeništva živi u Hrvatskoj (409.357), Srbiji (335.992), Njemačkoj (159.380), Austriji (149.755), Sjedinjenim Američkim Državama (132.255), Sloveniji (96.921), Švicarskoj (57.542) i Švedskoj (56.477).

Izvor: Faktor.ba