Danas se obilježava Sveta Lucija; Čestitamo današnjim slavljenicama

Na današnji dan, 13. prosinca, slavimo blagdan Svete Lucije koja se među kršćanima slavi kao mnogostruka zaštitnica – slijepih (tjelesno i duhovno), ratara, lađara, staklara, krojača, tkalaca, pisara, vratara i kovača.

U mnogim krajevima se na dan Sv. Lucije sije pšenica, kako bi ozelenila do Božića, a zelenilom se prizivala plodnost i obilje u nadolazećoj godini.

Narasla se pšenica po tradiciji vezala crvenom trakom koja je štitila od uroka i stavljala, ovisno o području, u kut sobe, na stol ili pod bor.

U sredinu božićne pšenice, koja se sijala i u izdubljenu repu, negdje se stavlja jabuka, a negdje jedna ili čak i tri svijeće.