Danas se obilježava dan osoba s Downovim sindromom

Danas se obilježava Svjetski dan osoba sa Down sindromom. Ovaj datum, 21. ožujak, simbolizira 3 reprodukcije 21. kromosoma, što je glavno genetsko obilježje osoba sa Down sindromom.

Obilježavanjem Svjetskog dana osoba sa Down sindromom želi se upoznati, podstaći na veće poštivanje prava ljudi s Downovim sindromom, te na razumijevanje i nastojanje za poboljšanjem njihovog položaja u društvu.

Odgovornost za to je u nadležnim državnim institucijama, organizacijama civilnog društva i građanima, jer osobe s Downovim sindromom su tople, dobrodušne, vedre, vesele, komunikativne, a mogu biti i veoma kreativne.

Simbol Svjetskog dana osoba sa Down sindromom su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti, stoga danas ljudi širom svijeta oblače upravo šarene čarape kako bi iskazali podršku borbi osoba s Down sindromom da se što bolje integriraju u društvo.