Danas održana 33. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Općinsko vijeće Vitez danas je održalo 33. sjednicu na kojoj je razmatran i usvojen, s 1 suzdržanim i 22 glasa, za Izvještaj o izvršenju budžeta i budžetske rezerve općine Vitez za 2015. godinu.

Prihodi budžeta općine Vitez za 2015. godinu ostvareni su u iznosu od 6.247.182 KM. U odnosu na isti period 2014. godine ostvareni prihodi su veći za 7%, odnosno u masi sredstava za 504.190 KM više. Jednoglasno je usvojena Informacija o poljoprivrednom zemljištu na području općine Vitez.

Na današnjoj sjednici usvojena je Informacija o upravljanju komunalnim otpadom, kojom su vijećnici upoznati s mogućom izgradnjom Regionalne deponije koja bi se zasnivala “Zero waste” tehnologiji. Radi se o najsuvremenijoj tehnologiji koja je u skladu sa svjetskim standardima i trendovima upravljanja otpada i zaštite okoliša. Navedena tehnologija upravljanja otpadom pored navedenog omogućava i realizaciju strateških opredjeljenja općine u poboljšanju ukupne infrastrukture (grijanje grada, tretman otpadnih voda, proizvodnju bio gasa,mineralnog đubriva).

Sa 17 za i 4 suzdržana glasa usvojen je Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju „Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščice, kojeg su prethodno izložili predstavnici Nosioca izrade Plana sa IPSA instituta iz Sarajeva. Prostorni plan posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščice, dokument je od iznimnog značaja za započinjanje procesa zaštite planine Kruščice, njenih prirodnih resursa, ali i korištenja tog područja u svrhu promocije kulture življenja, rekreacije, turizma, sporta i kontroliranih privrednih aktivnosti. Prijedlog Prostorno plana je izrađen u skladu sa zakonom utvrđenoj regulativi i metodologiji, te uz dostavljene Smjernice Nosioca pripreme Plana, koje su sadržane u Zapisniku o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostavio Nositelju pripreme, koji ga je dao na razmatranje Općinskom vijeću. Priprema, izrada i realizacija svih pojedinačnih faza pri izradi „Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščice“ rade se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata, kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Vijećnici su sa 2 suzdržana i 20 glasova za usvojili Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulativnog plana „Poslovnog centra PC-96-2 Vitez“ – Fero-Pack, te su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o priznavanju troškova uređenja građevinskog zemljišta na lokalitetu „PC-96 2“. Došlo je do promjene u sastavu vijećnika, umjesto Pere Gudelja došla je Ankica Martić.

Izvor