Danas je petak 13.

Samo u SAD-u čak 21 milijun ljudi pati od paničnog straha od ovog dana

Zašto su baš petak i zašto baš 13. izabrani za nesretan dan? O tome ima više teorija. Jedna kaže da je 13 sam po sebi nesretan broj jer dolazi nakon broja 12 koji obilježava važne događaje i stvari – primjerice 12 je mjeseci u godini, 12 sati, 12 apostola, 12 bogova na Olimpu i slično. Također, od početka 19. stoljeća, s pojavom banaka i obveznica, često se čuje termin “crni petak” na burzama. Osim toga, i Isus je razapet na križu u petak, čime je ovaj dan dobio tako crnu reputaciju. Jedni tvrde da je upravo na petak Eva ponudila Adamu onu nesretnu jabuku te da je Kajin u petak ubio Abela. Drugi pak smatraju da je u petak počeo veliki potop. Nekada, u starom vijeku, petak je bio dan sličan današnjoj nedjelji, dan posvećen molitvama i odmoru, a svi koji su radili na taj dan smatrani su prokletnicima.
Paraskavedekatriafobija, odnosno nerazumni strah da će nam se na petak trinaesti dogoditi nešto loše, povijesno se povezuje s događajem iz 14. stoljeća, kada je francuski kralj Filip IV. viteški red templara osudio zbog hereze i dao ih spaliti na lomači baš na petak 13.
Poput mnogih ljudskih uvjerenja, strah od petka 13. nije baš znanstveno utemeljen. Većina ljudi koji vjeruju da je petak 13. nesretan dan zapravo nemaju nikakvo objašnjenje zašto u to vjeruju. Praznovjerje ima duboke i snažne korijene u društvu, ali nema nikakvih objašnjenja zašto je i danas toliko rašireno.
Jedno istraživanje objavljeno 1993. godine, objavljeno u British Medical Journalu, otkrilo je da se na petak 13. na prometnicama nalazi mnogo manje vozila nego u petak tjedan dana prije. Također, mnogo je manje ljudi na ulicama, ali nije primijećeno da je bilo manje kupaca u trgovačkim centrima.
Istraživanje je provedeno s ciljem da se utvrdi povezanost između zdravlja, ponašanja i praznovjerja kad je petak 13. u pitanju. Autori istraživanja radili su usporedbu ponašanja ljudi na petak 13. i na petak 6. tijekom nekoliko godina i utvrdili da mnogo manje ljudi vozi svoje automobile na petak 13. zbog straha od prometnih nesreća.
Koliko je rašireno praznovjerje da je riječ o nesretnom danu, objasnio je dr. Donald Dossey, psihoterapeut specijaliziran za liječenje fobija. Tvrdi da samo u SAD-u čak 21 milijun ljudi ima paničan strah od ovog dana.