Danas 23. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Danas, 17. ožujka 2016. godine, održat će se 23. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Za sjednicu koja će se održati u Travniku, predložen je sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik sa 22. redovne i 10. izvanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Utvrđivanje mišljenja na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje SBK/KSB za 2015.godinu – direktor Službe
4. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2015. godinu – direktor Agencije
5. Izvještaj o reviziji financijskih izvještaja ŠPD”Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne” d.o.o. Donji Vakuf za 2014.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Očitovanju uprave Društva po Izvještaju o reviziji
6. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava iz Tekuće rezerve za sufinanciranje “Sajma obrta, poduzetništva i turizma KSB/SBK 2016″. – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava iz Tekuće rezerve za sufinanciranje XIII.Međunarodnog savjetovanja ” Inovativne tehnologije” – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava iz Tekuće rezerve za financiranje Prve studentske konferencije – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava s pozicije “poticaji privredi” za poticaj razvoju turizma – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za financiranje troškova prijevoza učenika s posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola koje nemaju organiziran prijevoz – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje presude Općinskog suda u Travniku u korist JKUP “Čistoća” d.o.o Bugojno– Ministarstvo financija
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje presude Vrhovnog suda Federacije BiH u korist Ivanke Šarić – Ministarstvo financija
16. Prijedlog odluke o uračunavanju troškova slanja prekršajnog naloga na teret počinitelja prekršaja – Ministarstvo unutarnjih poslova
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava s ESCROW računa – Agencija za privatizaciju
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za Službu za zaštitu i spašavanje od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
19. Suglasnost za pokretanje procedure za nabavku stalnih sredstava i sitnog inventara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Suglasnost za pokretanje procedure za usluge izrade i ovjere godišnjeg obračuna za 2015.godinu – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
21. Suglasnost za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22. Suglasnost na Plan nabavki za Kantonalnu upravu za šumarstvo u 2016.godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
23. Suglasnost za nabavku motornog vozila za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i prave
24. Suglasnost za pokretanje postupka za adaptaciju ureda u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Suglasnost za prijem u radni odnos na određeno vrijeme stručnog suradnika u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
26. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku informatičke opreme za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Suglasnost za zaključivanja ugovora o djelu za promotore knjige Kataloga arapskih, turskih i perzijskih rukopisa – Kantonalni arhiv
28. Suglasnost za zaključivanja ugovora o djelu za održavanje sistema “e” vlade – Stručna služba Vlade
29. Zahtjev za podršku Srednjobosanskog kantona za održavanje 7. Međunarodne Investicijske Konferencije -Sarajevo Bisnis Forum 2016. – Ministarstvo privrede
30. Razmatranje Rezolucije Generalne skupštine Tolna kantona (Mađarska) o uspostavi partnerstava sa Srednjobosanskim kantonom – premijer Kantona
31. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje (dopunjeno) o imenovanju radne skupine za izradu Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije – Ministarstvo unutrašnjih poslova