Danas 22. sjednica Općinskog vijeća Busovača

Danas, 22. travnja ove godine, održat će se 21. sjednica Općinskog vijeća Busovača, s početkom u 9 sati u velikoj sali Općinskog vijeća Busovača. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva za 2014. godinu;
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Busovača za 2014. godinu;
Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za opću upravu za 2014. godinu;
Program rada Općinskog načelnika za 2015. godinu;
Davanje suglasnosti na imenovanje direktora Javne ustanove “Gradska knjižnica”;
Davanje suglasnosti na imenovanje direktora Javne ustanove “Centar za socijalni rad”;
Izvještaj o radu Javne ustanove Gradska knjižnica za 2014. godinu;
Izvještaj o radu Javne ustanove Gradska ljekarna Busovača za 2014. godinu;
Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Komisije za planiranje općinskog razvoja;
Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Komisije za mlade;
Informacija o stanju lokalnih puteva na području općine Busovača i Plan održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva;
Prijedlog odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi;
Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi;
Informacija o radu Dječjeg vrtića;
Tekuća pitanja.

Predsjedateljica
Općinskog vijeća Busovača
Mirjana Plavčić, dipl.ecc