Crni pojasi za karataše iz Viteza

U Mostaru je proteklog vikenda održano polaganje za majstorska zvanja karatea u organizaciji Karate saveza BiH. Sudjelovalo je 47 kandidata, od čega je 38 kandidata polagalo za zvanje majstora 1.dan, dok su ostali kandidati polagali za zvanja 2., 3. i 4. dan.

Povjerenstvo Karate saveza BiH sačinjavali su predsjednik Zdenko Klepić, majstor karatea  6.dan, Željko Topalović majstor karatea 5.dan i Memsur Čurović majstor karatea 5. dan.

Za zvanje majstora 1. dan – crni pojas na ovom polaganju sudjelovala su tri člana Karate kluba “Mladost” Vitez: Admir Luković, Nedim Varupa i Zenira Bektaš uspješno odradivši polaganje, te su dobili više zvanje u karateu.