Cijene goriva još niže, ali hrana poskupljuje

Očekivanja kako bi, nakon pada cijena goriva, mogle početi padati cijene roba i usluga, još se nisu ostvarila. Premda je evidentno da je zaustavljen značajniji rast cijena, podaci Agencije za statistiku BiH potvrdili su da su cijene na kraju prošlog mjeseca ove u odnosu na isti mjesec prošle godine ipak u prosjeku veće za 0,1 posto.

Udruge potrošača

Tako su se ostvarila predviđanja udruga potrošača da se sniženje cijena goriva u svijetu i BiH neće znatno odraziti na pad cijena ostale robe i usluga koje se vežu uz ovaj energent. Kako tvrde, piše večernji list, većina domaćih proizvođača je na koljenima. Jednostavno, cijene hrane formiraju se u nekim središtima moći. Problem je jer nema ni zdrave konkurencije. Prosječni rast cijena zabilježili su alkoholna pića i duhan za 9,1 posto, komunikacije za 3,7 posto, obrazovanje za 1,3 posto, zdravstvo za jedan posto, rekreacija i kultura, te hoteli i restorani za 0,4 posto, a namještaj i uređaji za kućanstvo, kao i ostala dobra i usluge za 0,1 posto. Veće su i cijene stanovanja i režijskih troškova za čak 5,6 posto, odjeće i obuće za 1,6 posto, komunikacije za 0,7 posto, ostalih dobara i usluga za 0,3 posto i zdravstva za 0,1 posto. Iako stidljivo, Agencija je zabilježila u listopadu da su pojeftinili hrana i bezalkoholna pića za 0,9 posto, prijevoz za 0,1 posto te voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,1 posto. Prema riječima naših sugovornika, nerealno je očekivati kako će doći do pada cijena hrane zbog pada cijena goriva. Stručnjaci predviđaju kako će do proljeća litra goriva biti još manja, ali čini se kako se to neće odraziti na cijene hrane.

Kupuje se iz uvoza

U tim proizvodima cijena goriva iznosi oko 26 posto od ukupne cijene proizvoda. S druge strane, BiH uvozi oko 70 posto hrane koju građani kupuju. Sada se postavlja pitanje hoćemo li od Mađara, Nijemaca i drugih tražiti da snize cijene hrane. Ne možemo. Sve analize pokazuju kako neće doći do pada cijena hrane iako će cijene goriva biti i još niže – rekao je Mensur Lakota, direktor Narodnih dućana u Federaciji BiH.