Četiri nova stabla u našem gradu

Na području općine Vitez, jučer od 11 sati, Koalicija NVO-a u borbi protiv mržnje i predrasuda „Razumijevanje“ s područja općine Vitez je posadila 4, od ukupno 5 stabala na 4 lokacije (jedno stablo je predviđeno zasaditi na Plandovu u subotu).
Ovom aktivnosti koalicija želi poslati pozitivnu poruku jačanja društvene povezanosti svim građanima Viteza.

Ujedno, Koalicija ovom aktivnosti želi promovirati nedavno usvojeni Protokol o postupanju općine Vitez u slučaju pojave incidenta/grafita motiviranog mržnjom ili predrasudama i obilježiti 5 godina postojanja Akcionog plana društvene povezanosti općine Vitez.

Volonteri i zainteresirani članovi NVO-a  koji učestvuju u radu Koalicije „Razumijevanje“, kao i ostali građani su se odazvali i pridružili ovoj aktivnosti.

U ime Koalicije Razumijevanje zahvaljujemo se svima koji su dali svoj doprinos u sadnji stabala, Općini Vitez na stručnoj realizaciji, J.K.P. Vitkom, sadnicama gardinstva Iris, volonterima udruga Viteškog srca, KUD Mladi Romi Vitez, Napretka, Most, Bistro i pojedincima kao aktivistima.

Naravno, najveću zaslugu za implementaciju ovoga projekta ima OSCE BiH sa kancelarijom u Travniku.