Centar za mentalno zdravlje Vitez pruža psihosocijalnu podršku 24 sata dnevno

Centar za mentalno zdravlje (CMZ) JU Dom zdravlja Vitez radi na izmještenoj lokaciji (prostor ranijeg Centra za socijalni rad u ulici Kralja Petra Krešimira IV).

Način pružanja usluga odvija se po kriznom planu u izvanrednim okolnostima. Klijenti pod posebnim rizikom redovito se kontaktiraju od strane Centra za mentalno zdravlje, imaju mogućnost stalnog kontakta s članovima tima CMZ-a.

Klijenti koji su na injekcionoj terapiji redovito svoju terapiju dobivaju u navedenom prostoru. Kućne posjete također se obavljaju po izrađenom planu kao i iskazanoj potrebi klijenata.

“Posebno smo ponosni na naše medicinske sestre/tehničare/-okupacione terapeute koji i sada u izvanrednim okolnostima koordiniraju i niz kontakata sa drugim ustanovama, odjelima, pojedincima s ciljem ispunjavanja potreba naših klijenata i obavljaju veći broj kućnih posjeta u usporedbi sa redovitim radom u neizmjenjenim okolnostima”, poručili su za portal Vitez.info iz CMZ-a Vitez.

Psihoterapijsko savjetovanje odvija se online prilagođeno sadašnjim uvjetima. Psihosocijalna podrška dostupna je svaki dan (0-24) na broj 063 526 392. Prosjek urađenih telefonskih kriznih intervencija u posljedna dva tjedna je 23 dnevno. Psihosocijalna podrška dostupna je i na stari broj CMZ-a 030 332 444 svakim radnim danom od 07-15.

“Nerijetko od naših klijenata čujemo da fizičku distancu (koju svakako podržavamo) prati i emocionalna i socijalna distanca. Molimo sve naše sugrađane da ‘ne brkamo lončiće’ i da pružimo jedni drugima emotivnu podršku, kao i da budemo socijalno osjetljivi. Puno toga možemo napraviti jedni za druge poštujući i dalje naputke Kriznih stožera i struke o fizičkoj distanci. Naravno, ima i puno primjera toplih ljudskih ponašanja kojima jedni drugima olakšavamo trenutno stanje. Voljeli bi da zajedno idemo u tom smjeru”, poručuje nam svima tim CMZ-a Vitez.