Centar za kulturu općine Travnik, unatoč pandemiji, ostvario značajne rezultate

U protekloj 2020. godini, JU „Centar za kulturu općine Travnik“, unatoč specifičnim uvjetima poslovanja, nametnutim pandemijom Covid 19, ostvarila je značajne rezultate.

Uposlenici ustanove su uložili maksimalne napore s ciljem ostvarivanja misije ustanove koja se odnosi na stvaranje preduvjeta za kontinuirano organiziranje kulturnih programa prilagođenih svim uzrastima uz suradnju sa svim kulturno-obrazovnim institucijama, nevladinim organizacijama i drugim javnim ustanovama. Potvrda uspješnog rada pristigla je i od strane MESS-a, Međunarodnog teatarskog festivala. Podsjetimo, članovi Dramskog studija Centra za kulturu uvršteni su u službeni program festivala s predstavom „Dječaci Pavlove ulice“.

Više o radu Centra i Dramskog studija rekao nam je mr. Taik Ganić, direktor Ustanove:

„Travnik je i u prošlosti imao značajnu kulturnu scenu, prepoznatljivu širom regije, te smo mi koji se danas bavimo kulturom naslijedili, usvojili, unaprijedili i prilagodili tu scenu novim trendovima, suvremenim tendencijama, tehničkim i drugim pomagalima, modernizirali pristup u organizaciji kulturnih dešavanja, stvorili tehničke i ljudske resurse kao pretpostavke za održavanje koraka s dešavanjima u okruženju pa i u cijelom svijetu. O našim nastojanjima i rezultatima tih nastojanja svjedoče i rezultati koje Centar za kulturu postiže. Iz godine u godinu bilježimo stalni rast broja dešavanja, stalni rast kvalitete tih dešavanja te stalni rast, na što smo posebno ponosni, kreiranja vlastitih kulturnih sadržaja. Zahvaljujući ostvarenoj suradnji s mnogim ustanovama i udruženjima, a prije svega, svakodnenom punom angažmanu i zalaganju svojih uposlenika, Centar je za kratko vrijeme stekao ugled ustanove koja je pouzdan partner, spreman odgovoriti svim izazovima suvremenog poslovanja. Zahvalnica MESS-a je još jedna potvrda da svoju misiju obavljamo na najbolji mogući način, a Dramski studio Centra za kulturu je najbolji primjer da kontinuiran i stručan rad pomognut resursima Ustanove daje rezultat vrijedan pažnje. Ponosni smo na članove Dramskog studija i stručnog rukovodioca sekcije Olivera Jovića.“

Dramski studio već priprema novu predstavu, a premijeru najavljemo za 20.3.2021. godine, čime ćemo obilježiti i Međunarodni dan teatra za djecu i mlade, a u okviru programa obilježavanja Dana općine Travnik, potvrdili su iz Centra za kulturu općine Travnik.