CCI organizirao javnu tribinu u Vitezu

Centri Civilnih Inicijativa sinoć su u Vitezu organizirali javnu tribinu koja je održana u trgovačkom centru FIS.
Na javnoj tribini su sudjelovati zastupnici Parlamenta FBiH, koji su, ovom prilikom, biračima u svojoj izbornoj jedinici, odnosno u Vitezu, predstavili dosadašnje rezultate u radu, te bili na raspolaganju odgovarati građanima na pitanja izravno vezana za probleme u Federaciji.

Na javnoj tribini u Vitezu od zastupnika su nazočili Slavica Josipović- HDZ 1990, Fatima Lendo- SDP, Adil Lozo- SBiH, Aner Begić– SBB, dok su Melika Mahmutbegović- SDA i Marinko Čavara- HDZ BIH zbog opravdanih razloga bili spriječeni pojaviti se.

Tribinu je ,na žalost, obilježila jako slaba posjeta, koja je prouzrokovana nedovoljnom promocijom, ali i manjkom interesa kod građana koji su sve više uvjereni kako političari ne čine ništa da im bude bolje.

Centri civilnih inicijativa već nekoliko godina aktivno nadgledaju rad institucija vlasti u BiH, evaluirajući ga s aspekta efektivnosti i efikasnosti. Ove analize se u kontinuitetu prezentiraju građanima i široj javnosti BiH, a izvještaji o rezultatima rada institucija vlasti, koje objavljujemo već pet godina, privukli su veliku pažnju medija i građana, stvarajući ozračje u kojem se insistira na odgovornosti i transparentnosti u radu predstavnika vlasti. Kao nastavak dosadašnjih aktivnosti u radu s vlastima, CCI će u narednom periodu (studeni i prosinac 2011. godine) organizirati 26 javnih tribina, na kojima će predstavnici u zakonodavnim organima vlasti BiH imati priliku da biračima, u svojim izbornim jedinicama predstave dosadašnje rezultate u radu, ali i da čuju o problemima građana, čije interese bi trebali zastupati.