CCI: Niti jedna vlada u BiH ne poštuje zakon o ravnopravnosti spolova

Economic

Centri civilnih inicijativa, uz čestitke ženama u BiH za Dan žena, upozoravaju na neprihvatljivo stanje da se ženama u BiH uskraćuju prava koja su im zajamčena zakonom.

- REKLAMA -

Naime, niti jedna vlada u BiH, od 10 županijskih, preko dvije entitetske, pa do Vijeća ministara BiH, ne poštuje Zakon o ravnopravnosti polova u BiH, koji jasno propisuje kako zastupljenost manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40 posto i da se sve ostalo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje ovim zakonom zahtijeva, saopćeno je iz CCI-a.

Također, navode da vlade HNŽ-a i ZDK-a u svom sastavu nemaju nijednu ženu, dok najveću zastupljenost imaju entitetske vlade sa po četiri žene u 17-očlanim vladama, što je tek 23 posto.

Uz Vijeće ministara BiH po dvije žene u svom sastavu imaju i vlade Posavskog, Tuzlanskog, Zahapdnohercegovačke županije, te Kantona Sarajevo, a po jedna žena je u sastavu vlade Hercedgbosanske županije, Bosansko-podrinjskog, Srednjobosanske županije i Unsko-sanskog kantona.

CCI smatra neprihvatljivom malu zastupljenost žena u svim parlamentima, te činjenicu da su rijetke stranke koje ovom problem daju zasluženo.

Akcijski katalog