Za brzu cestu uz Lašvu sto milijuna maraka

Federalna vlada jučer je utvrdila Prijedlog programa investiranja 107 milijuna KM za gradnju autoputeva i brzih cesta, predviđenih u proračunu za ovu godinu.

Prema Vladinom planu, 100 milijuna KM ide za gradnju dijela brze ceste Lašva – Nević-Polje, dva milijuna za zaobilaznicu Mostar-Sjever, a pet milijuna KM za zaobilaznicu Mostar-Jug. Taj program treba usvojiti i Parlament.

Vlada je jučer utvrdila amandman na zakon o MIO kojim se propisuje definicija policijskog službenika, što je u skladu s dogovorom sa sindikatima policije.

Istovremeno, Vlada je odbila skoro sve amandmane parlamentaraca na zakon o MIO, na proračun FBiH za iduću godinu i na Prijedlog zakona o izvršenju proračuna za 2018. To su dokumenti o kojima zastupnici danas trebaju raspravljati.

Fondu za zaštitu okoliša FBiH odobreno je da se uključi u projekt toplovoda od Kaknja do Sarajeva.

Vlada FBiH jučer je produžila moratorij na zapošljavanje do 31. ožujka iduće godine, s tim da se to ne odnosi na federalna ministarstva.