Brza cesta na dionici Lašva-Nević Polje dobila urbanističku saglasnost

Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo je rješenje kojim je dana urbanistička suglasnost za izgradnju dionice brze ceste Lašvanska petlja – Nević Polje, kao dijela brze ceste Lašva – Donji Vakuf, s pratećim objektima.

Ova brza cesta će se nalaziti na području Zeničko-dobojske županije i Županije Središnja Bosna, odnosno na području općina Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik, te grada Zenica.

Skupština Županije Središnja Bosna donijela je Odluku o usvajanju Prostorne osnove s koncepcijom razvoja Izmjene i dopune Prostornog plana Županije Središnja Bosna 2005-2025.

Usvojena trasa brze ceste usuglašena je s predstavnicima svih lokalnih zajednica koje su izravno sudjelovale u procesu njenog odabira.

Dionica brze ceste Lašva – Nević Polje se sastoji od 3 poddionice i to Lašva – Kaonik, Kaonik – Vitez, te Vitez – Nević Polje, ukupne duljine 23 kilometra. Imat će sve karakteristike brze ceste, propisane Zakonom o cestama Federacije BiH, osim dijela koji prolazi kroz poslovnu zonu Vitez, koji će predstavljati magistralnu cestu i njemu će se pristupati preko novoformiranih kružnih tokova na ulazu i izlazu iz poslovne zone.

Pored izgradnje brze ceste, planirana je izgradnja i rekonstrukcija servisnih i lokalnih cesta koje se nalaze u njenom pojasu ili se ukrštaju s njom, kao i regulacija vodotoka na mjestima ukrštanja s brzom cestom. U blizini petlje Kaonik predviđena je i izgradnja Centra za upravljanje i kontrolu prometa.

Urbanistička suglasnost je izdana nakon složenog višegodišnjeg postupka koji je zahtijevao usuglašavanje prostornoplanske dokumentacije i drugih prethodnih upravnih postupaka, te predstavlja značajan korak u realizaciji projekta izgradnje ovog objekta, priopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.