Brza cesta Lašva – Nević Polje koja se najavljuje devet godina još nije dobila ni prvi metar

Izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje koja je najavljivana kao cesta od velikog značaja još uvijek nije dobila ni svoj prvi metar iako je još rebalansom federalnog proračuna 2017. godine planiran i kapitalni transfer u iznosu od 107 milijuna KM.
Iz Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine su kazali da je stupanj realizacije projekta direktno povezan s dobijanjem urbanističke suglasnosti, odnosno usaglašavanje trase s Prostorno-planskom dokumentacijom Srednjobosanskog kantona. Kako kažu, isto je imperativ za završetak aktivnosti na finalnom usuglašavanju projektne dokumentacije, a što je i osnovni preduvjet za početak izgradnje.

Brza cesta je trebala biti izgrađena novcem Klirinškog duga Ruske Federacije, a planirana sredstva sa 100 milijuna KM su smanjena na 66 milijuna KM.

“Vlada FBiH 27.07.2018. godine donijela je Odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava ‘Kapitalnih transfera javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ (Službene novine FBiH, broj 5/18) utvrđenih Proračunom FBiH, usvojen od strane Parlamenta FBiH, kojom je utvrđeno financiranje izgradnje brze ceste Lašva – Nević Polje u visini od 100 milijuna KM. Odlukom o izmjeni i dopuni naprijed navedene Odluke na jednom dijelu dionice brze ceste je promijenjen implementator, te je smanjen iznos koji se planira doznačiti JP Autoceste FBiH na 66 milijuna KM. Naprijed navedena sredstva nisu bila efektivna u 2018. godini”, kazali su iz Autocesta te dodali:

“Međutim, Planom poslovanja za 2019. godinu i Trogodišnjim planom poslovanja za 2019.-2021. godinu planirani su naprijed navedeni projekti s izvorom financiranja u skladu s Odlukama Vlade FBiH – financiranje iz Proračuna FBiH. Ostalo je još da se definira položaj petlje u Nević Polju, a njeno usuglašavanje očekujemo ubrzo.”

“Za navedenu dionicu završeni su glavni projekti te korigirani u području poslovne zone Vitez prema zahtjevu lokalne zajednice. Dio projekta, LOT1 Vitez – Nević Polje bi mogao početi do kraja ove godine nakon usuglašavanja prostornog plana.”

“Prema Planu poslovanja za 2019. godinu planira se provođenje tenderske procedure za izbor izvođača i nadzora za izgradnju LOT-a 1 na dionici Vitez – Nević Polje, odnosno završetak pripreme tenderske dokumentacije i objava tendera. Eksproprijacija za navedenu dionicu je u tijeku”, zaključili su iz Autocesta FBiH.