Broj uposlenih u Federaciji BiH, pogledajte koliko je uposlenih u KSB

Broj uposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu uposlenika na dan 21.06.2021.godine iznosio je 526.663.Ovaj broj veći je za 1068 u odnosu na podatak od 14.06.2021. godine kada je broj uposlenih iznosio 525.595.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 21.06.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu:

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca
KantonTekuće stanje na dan 21.06.2021.Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranikaBroj zaposlenika po sjedištu poslodavca
Kanton Sarajevo140.606160.08926,70
Tuzlanski kanton102.40199.47019,44
Zeničko-dobojski kanton86.51781.58116,43
Hercegovačko-neretvanski kanton52.44752.7539,96
Srednjobosanski kanton52.01549.9299,88
Unsko-sanski kanton38.76238.1087,36
Zapadnohercegovački  kanton20.87320.4863,96
Kanton 1011.38611.1472,16
Bosansko-podrinjski kanton7.4996.9101,42
Posavski kanton5.6946.3261,08
Republika Srpska7.649 1,45
Brčko distrikt814 0,15
Ukupno:526.663526.799 

Stanje broja zaposlenih na dan 21.06.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linkuhttp://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_21_06_2021.pdf.

Porezna uprava Federacije BiH

Prethodni članakBroj crijevnih infekcija kod djece u porastu – što savjetuje liječnica
Sljedeći članakKolibrići u Splitu na”Dalmatinko kupu”