“Borba protiv nasilja u obitelji” i u Vitezu

“Borba protiv nasilja u obitelji” naziv je kampanje koja je danas promovirana u Travniku, a u subotu, 27. lipnja od 10 do 14 sati bit će promovirana ispred TC FIS u Vitezu.

Policijski službenici će građanima dijeliti prigodne letke, te razgovarati o svjesnosti o postojanju ove pojave u našem društvu, kao i o načinima borbe protiv ove vrste nasilja. Građani će, naravno, biti u mogućnosti dati sugestije i savjete policijskim službenicima te popuniti kratke upitnike o ovoj pojavi u društvu.

Ovo će biti prilika i da se građani upoznaju s najvažnijim odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, čijom je dosadašnjom primjenom ostvaren napredak u borbi protiv ove opasne pojave za cijelo društvo.

Podaci dobiveni u ovoj kampanji koristit će se i u radu koordinacijskog tima koji radi na izradi protokola o suradnji i postupanju različitih institucija na području Srednjobosanske županije. U izradu ovog protokola pored Ministarstva unutrašnjih poslova uključeni su i Centri za socijalni rad, Centri za mentalno zdravlje, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa, Ministarstva zdravstva, a sve uz podršku OSCE-a.