Bolnica u Novoj Biloj: Uskoro suvremeni EEG uređaj

Bolnica dr.fra Mato Nikolić iz Nove Bile odnedavno je bogatija za neurološlu radnu stanicu i suvremeni softwer za EEG uređaj, koji se putem videa može povezati sareferentnim centrima za epilepsiju i Parkinsonovu bolest u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Bolnica u Novoj Biloj dio je projekta INTERREG IPA-CBC HR-BA-ME182 NeurNet – Mreža za zbrinjavanje pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti, u kojem sudjeluju Republika Hrvatska, Federalno ministarstvo zdravstva FBIH, te ministarstvo zdravstva Crne Gore.

“Cilj projekta Neurnet je poboljšanje kvalitete i dostupnosti usluga za pacijente s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovanom fazom Parkinsonove bolesti putem uspostavljanja mreže referentnog centra i bolnica povezanih modernim ICT tehnologijama koje će omogućiti maksimiziranje kapaciteta Kliničke bolnice Dubrava kao referentnog centara, kao i prijenos znanja i dobre prakse u zdravstvene ustanove korisnice projekta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori”, izjavila je za predstavnica Ministarstva zdravstva FBIH Dženita Hukić.

Hukić je naglasila važnost prekogranične suradnje, koja otvara nove mogućnosti i prilike. Projekt NeurNet prepoznat je od strane Europske komisije, pa je projekt prezentiran i u Bruxellu.

Server i monitor uručeni su ravnatelju bolnice u Novoj Biloj, prim.dr. Velimiru Valjanu, koji je u ime bolnice zahvalio članovima Ministarstva, te kazao kako je ovim projektom bolnica još više dobila na kvaliteti usluga.

Veliki doprinos dao je i dr.neurolog Mirza Baručija, koji je sudjelovao na seminaru i na edukaciji u Vodicama, a šefica prim.dr. Vlasta Kaurin Ivanović kazala je kako je ovo još jedna u nizu dijagnostičkih pretraga koje se mogu uraditi u našoj ustanovi, te će se ovim projektom smanjiti trošak Zavoda, koji je pacijente morao slati u Kliničke centre.