Bolnica Travnik raspisala natječaj za posao

Na osnovu donešene odluke o raspisivanju oglasa broj: 10-1621 od 14.2.2020. godine, v.d.Direktor Javne ustanova Bolnica Travnik, r a s p i s u j e

OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

1) Dvije NK radnice na poslove higijeničarke – servirke u Administrativnu službu, J.U.Bolnica Travnik, jednu do povratka radnice sa bolovanja a drugu na period od 6 mjeseci.

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Pod tačkom 1) – Završenu osmogodišnju školu

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti

-Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu) uz širu biografiju

-Ovjerenu kopiju svjedožbe o završenoj osmogodišnjoj školi jer se bodovanje vrši samo po osnovu završene osnovne škole

-Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti

-Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme se objavljuje u dnevnom listu ,Oslobođenje” dana 19.2.2020.godine, a integralni tekst oglasa na web stranici J.U. Bolnica Travnik i Službi za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Oslobođenje”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom će se održati intervju. Ocjena kandidata prijavljenih na oglas vršiti će se po odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK i Odluke direktora o bodovanju kandidata za prijem radnika u J.U.Bolnica Travnik. Ocjenu kandidata prijavljenih na oglas izvršit će Komisija za provodenje javnog oglasa.

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da u određenom roku dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje bude primljeni.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: J.U. Bolnica Travnik sa naznakom za “Komisija za provođenje javnog oglasa” “, ul. Kalibunar bb., Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

JU Bolnica Travnik

Prethodni članakSvećenici iz BiH u polufinalu 14. europskog prvenstva
Sljedeći članakNovi Travnik: Evo koji dijelovi grada sutra neće imati struje