“Bijela kuga” pustoši, negativan prirodni prirast u 10 županija, škole sve praznije

U Bosni i Hercegovini “bijela kuga” poprima sve veće razmjere. U Federaciji BiH u srpnju su rođene 1372 bebe, a umrlo je 1830 stanovnika. To znači da prirodni prirast iznosi -458, a da je vitalni indeks 75. Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u istom mjesecu sklopljeno je 1409 brakova, dok su bile 124 rastave.

Negativan prirodni prirast zabilježen je u svih deset županija Federacije BiH.

Natalitet u padu

Natalitet u BiH u drastičnom je padu. Više ljudi umire nego što ih se rađa. Bosnu i Hercegovinu su ekonomski i demografski stručnjaci nazvali zemljom staraca, a tome dodatno doprinosi i podatak da je u njoj u prošloj, 2020. godini zabilježen rekordan negativan prirodni prirast. Prema dostupnim podacima entitetskih agencija za statistiku, u Federaciji BiH je u prošloj godini rođeno 16.716 osoba, a preminulo 25.016, što je rezultiralo negativnim prirodnim prirastom od 8298. Kada je riječ o Republici Srpskoj, u tom entitetu u prošloj su godini rođena 8494 djeteta, dok je preminulo 16.589 osoba.

Na ovom području registriran je negativan prirodni prirast od 8095. Zbrajajući negativne priraste u ova dva entiteta, dolazi se do zaključka da je u BiH u 2020. godini negativan prirodni prirast bio 16.393, odnosno za toliko je bio veći broj umrlih od rođenih. Uspoređujući te podatke s 2019. godinom, broj rođenih u BiH manji je za 1630, a umrlih veći za 4725. To zapravo znači da je u 2019. godini u BiH rođeno 26.840, a umrlo 36.878 osoba. U 2020. godini broj umrlih je 41.603, a rođenih 25.210. Škole sve praznije Škole su pravi pokazatelj koliko se manje djece rađa, a i koliko ih je napustilo ovo područje, ali i državu. U BiH u školskoj 2020./2021. godini upisano je 268.059 učenika, što je manje za 5975 ili 2,2% u odnosu na prethodnu školsku godinu. U školskoj 2020./2021. u prve razrede upisano je 28.549 učenika, što je manje za 2,3% nego u prethodnoj školskoj godini, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Od ukupnog broja, u nižim razredima, od prvog do petog, bilo je 55,1% učenika, dok je u višim razredima, od šestog do devetog, bilo 44,9% učenika. U školskoj 2020./2021. godini u nastavni proces bilo je uključeno 24.548 nastavnika. Na području BiH na početku školske 2020./2021. godine djelovalo je 1719 redovitih osnovnih škola (matične i samostalne s područnim školama) i 45 škola za djecu s posebnim potrebama. U školskoj 2020./2021. godini u BiH ukupno je bila 3991 predškolska ustanova s 27.698 djece. U odnosu na prethodnu školsku godinu, broj djece korisnika predškolskih ustanova smanjen je za 9,4%, dok je broj zaposlenih veći za 4,6%.

Od ukupnog broja djece, 64,3% obuhvaćeno je u javnim ustanovama, dok je u privatnim ustanovama obuhvaćeno 35,7% djece. Na mjesto u predškolskim ustanovama čeka 6660 djece, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 54,3%. U školskoj 2020./2021. godini u jasličkoj skupini boravilo je 5751 dijete, što je manje za 5,3% u odnosu na prethodnu školsku godinu, a najveću skupinu čine djeca dobi od dvije do tri godine, kojih je 58,1%.