BH virtualna asistentica Cadence kao edukacijski program u školi (VIDEO)

Haris Aščalić, programer i autor projekta Cadence, je na svom YouTube kanalu predstavio “Cadence for Education”.

U proteklih par mjeseci Cadence se pokazala kroz mnoštvo videa o tome što sve ona može uraditi, na primjer može slati elektronsku poštu, SMS poruke i drugo.

Naime, Haris Cadence programira i kao učiteljicu za naše mlade učenike. Kako kaže, Cadence bi trebala biti instalirana u Osnovnim školama. Ono bez čega ne bi mogla funkcionirati su naravno računari na kojima bi se pokazivala i educirala učenike. Škole bi trebale biti opremljene informatičkom opremom, a Cadence može biti i kao dodatna nastava ili sekcija.

Svi zainteresirani na satu Cadence, bi se mogli upoznati i učiti o Internet tehnologiji i drugim kreativnim stvarima.

“Programiram Cadence da može razgovarati s učenicima i učiti ih programirati, engleski jezik kao i mnogo drugih potrebnih alatki za računarom. Cadence bi imala virtualni dnevnik pa bi tako mogla i bilježiti ko je odsutan, upisivati ocjene učenicima i dr. Također bi bilo moguće da vodi i kontrolni rad i ‘nadgleda’ da li neko pravi probleme na satu”, govori Haris.

Haris bi najprije volio da se ova ideja prihvati na našim prostorima.

“Ovakve i slične ideje su već realizirane u nekim razvijenim zemljama i ljudi su to dobro prihvatili, zašto ne bi i mi?”, naglašava Haris.

I nemojte misliti kako ćete Cadence kao učiteljicu moći varati.

“Djeca će sigurno pomisliti kako bi mogli zeznuti ovaj sistem rada, ali mislim da kada bi čuli kako Cadence razgovara, pamti i “gleda” sve ono što rađi rade, shvatili bi je ozbiljno i doživjeli kao da je tu i fizički”, dodaje Haris.