Bh. građani besplatne zdravstvene usluge mogu dobiti u 15 europskih država

Unatoč teškom stanju u zdravstvenom sustavu, u BiH se posljednjih godina povećao broj zahvata koji se obavljaju u bolnicama.

Rezultat toga je smanjen broj pacijenata koji idu na liječenja izvan BiH. Ipak, mali je broj osiguranika koji znaju u kojim državama mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu ako su osigurani u BiH. Zdravstvene tegobe prilikom odmora ili rada u stranim zemljama tema su o kojoj se nerado razmišlja. Ipak, građani moraju znati kakva prava imaju ako im zatreba pomoć liječnika dok su izvan BiH.

Zemlje u kojima bh. građani mogu ostvariti besplatnu zdravstvenu zaštitu su one s kojima je BiH potpisala bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju. To su Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Austrija, Njemačka, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Italija, Slovenija, Mađarska, Turska, Češka i Velika Britanija. Također, u Švicarskoj građani iz BiH imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u slučaju prometnih nesreća, dok u Švedskoj sami moraju plaćati troškove liječenja. U Francuskoj se ne može koristiti zdravstvena zaštita s bolesničkim listom.

Sve što je potrebno građanima BiH kako bi ostvarili zdravstvenu zaštitu u inozemstvu je ovjerena zdravstvena iskaznica i dvojezični obrazac, odnosno potvrda za korištenje zdravstvene zaštite.

Tu potvrdu kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja izdaju na osnovi pregleda i ocjene zdravstvenog stanja korisnika. Važno je napomenuti kako osigurane osobe imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite samo u hitnim slučajevima, odnosno u slučajevima kod kojih je bilo nužno pružanje medicinske pomoći u cilju otklanjanja opasnosti za život i zdravlje, a koja se nije mogla predvidjeti ili odgoditi do povratka u BiH.
Hitnim slučajevima ne smatraju se oni kod kojih je zdravstvena zaštita bila planirana, kao što su dijagnostika, terapijski postupci, operativni zahvati, porođaji i slično. Prema neslužbenim informacijama, ove godine izdano je nekoliko tisuća potvrda građanima koji su išli u strane zemlje i tražili dokumente koji bi im osigurali medicinsku pomoć u slučaju da im je potrebna.

Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u stranim zemljama može se izdati samo osiguranoj osobi za koju je, prije odlaska izvan BiH, utvrđeno kako ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od kroničnog oboljenja koje zahtijeva dulje liječenje i stalan nadzor doktora medicine. Očekuje se kako će broj zemalja u kojima se bh. građani mogu liječiti u slučaju potrebe u budućnosti biti znatno veći. Broj od 15 zemalja je mali s obzirom na to da brojni bh. građani zbog posla često nisu u svojoj zemlji.

 

Večernji.ba

Prethodni članakBusovača: Završene radionice o prevenciji vršnjačkog nasilja
Sljedeći članakUdruženje frizera SBK putuje u Antaliju na festival ljepote