‘BET-LIVE’ d.o.o. Vitez raspisao natječaj za popunu radnog mjesta

“BET-LIVE” d.o.o. Vitez raspisao je natječaj za prijem u radni odnos računovođe.

Natječaj prenosimo u cijelosti.

Na temelju Članka 28.i 29 Statuta Društva “BET-Live”d.o.o.Vitez dana 19.10.2012 godine objavljuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta u Društvu “BET-LIVE”d.o.o.Vitez

Sportska kladionica ,,BET-Live”d.o.o.Vitez raspisuje natječaj za prijem u
radni odnos:

na mjesto računovođa-(1.izvršitelj).

Uvjeti:
-VSS dip.oec
-posjedovanje licence i certifikata izdane od strane
Saveza računovođa i revizora (SRR)
-najmanje (3) godine radnog iskustva
-posjedovanje vozačke dozvole “B”kategorije
-poznavanje rada na računaru

PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:

-Obrazac za prijavu može se naći na WEB adresi WWW.bet-live.ba
-Popunjene prijave slati putem pošte na adresu:
“BET-Live”d.o.o.Vitez- Poslovni centar 96. 72250 VITEZ

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete biti će pozvani na intervju.

Natječaj je otvoren do 2.11.2012 godine.

UPRAVA DRUŠTVA