Besplatni Seminar za Obrtnike na temu „Samostalno vođenje poslovnih knjiga obrtnika“

Obrtnička Komora KSB/SBK organizira besplatni seminar na temu samostalno vođenje poslovnih knjiga obrtnika koji je namijenjen postojećim obrtnicima.

Seminari će se održati:

  • Kiseljak, 19.01.2023. Centar za poslovne studije CEPS učionica         broj 3 za prvom katu
  • Bugojno, 24.01.2023. Sala Općine Bugojno
  • Travnik, 11.02.2023. Sala Općine Travnik

Tijekom seminara će se obraditi sljedeće regije:

  • Vođenje poslovnih knjiga samostalnih poduzetnika
  • Obračun doprinosa, plata i ostalih naknada
  • Blagajna
  • Što inspektori traže u kontrolama
  • PDV evidencije
  • Praktični rad

Predavači su certificirane računovođe s više godina iskustva.

Broj mjesta je ograničen, a svoju prijavu možete izvršiti na:

Mail: okomoraksbsbk@gmail.com

Broj telefona: 030/871-622

Prijava treba sadržavati naziv obrta, ime vlasnika, sjedište i klasifikaciju djelatnosti.