Benzinskoj crpki “Barel” potreban djelatnik za rad u caffe-u

Benzinska crpka Barel u Novoj Biloj raspisala je natječaj za prijem djelatnika u radni odnos. Potreban ke djelatnik za rad u caffe-u BC “Barel”.

Poduzeće Barel smješteno je na samom ulazu u Novu Bilu iz smjera Vitez prema Travniku.

Prijave se mogu dostaviti osobno u poduzeće Barel, putem telefona 063/333-135.