Baka Mare grmi zbog samoće

Baka Mare Trogrančić iz Fojnice ima 80 godina i sama živi u obnovljenoj kući.

Ona je veoma vesela osoba ali ima sočan riječnik. Voli šalu i pjesmu i to je kako kaže održava na životu.

Posjetili smo je i evo što smo zabilježili.