Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana

Šume su jedan od najvažnijih ekosistema u našoj zemlji, kako zbog svoje rasprostranjenosti tako i zbog iznimno bogatog biodiverziteta kojim se odlikujute niza funkcija ili ekosistemskih usluga koje pružaju svima nama. U prvom redu, šume pružaju mogućnost proizvodnje velike količine kisika, apsorbuju ugljen dioksid zbog čega ih često nazivaju filterom zraka. Također, sprečavaju pojavu erozije, bujica, onečišćavanje i nestanak vode, a smatraju se najboljim i najjeftinijim filterom pitke vode.

Nevladina organizacija Incijativa za šumarstvo i okoliš – fea (eng. Forestry and Environmental Action) implementira projekat pod nazivom „Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana“. Ovaj projekat se realizuje u sklopu programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ čiji primarni implementator je nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa (CCI), a koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Cilj ovog projekta je da se uz pomoć građana, a u saradnji sa svim relevantnim institucijama, radi na smanjenju i sprečavanju pojave ilegalnih aktivnosti u šumarstvu, sa osvrtom na ilegalne sječe kroz razvoj aplikacije čiji glavni korisnici će biti preduzeća šumarstva i uprave za šumarstvo u pilot kantonima (Kanton Sarajevo i Zeničko – dobojski kanton). Projektom se, također, planira raditi na utvrđivanju načina prikupljanja podataka o ilegalnim sječama kao i o transparentnijem i potpunijem objavljivanju informacija u zvaničnim izvještajima.

Ilegalne aktivnosti u šumarstvu uključuju sve nezakonite radnje povezane sa šumskim ekosistemima, šumskom industrijom te drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima. Najčešći tipovi ilegalnih aktivnosti u šumarstvu su: bespravna sječa šuma, bespravan promet drvetom, uzurpacija šuma i šumskog zemljišta, nepoštivanje zakonske legislative, podmićivanje i korupcija, utjecaj politike na poslovanje preduzeća šumarstva.

Pored toga što ilegalne aktivnosti  imaju negativne posljedice u socijalnom, političkom i ekonomskom smislu i često usporavaju napredak ka boljem upravljanju resursima, dovode u pitanje kvalitet života lokalnih zajednica ovisnih o šumi.

Za realizaciju projekta izdvojene su dvije ciljne grupe: javne (šumarske) institucije i građani, a koje će ujedno biti i korisnici projekta.

Građani su pokretači promjena, ali su i oni na koje efekti promjena utječu i iz tog razloga je njihovo učešće neizostavno i obavezno. Građansko učešće u radu organa vlasti doprinosi povećanju transparentnosti institucija i stvaranju inkluzivne zajednice. Javne (šumarske) institucije se suočavaju sa mnogobrojnim izazovima od kojih se između ostalog ističe nefunkcionalna organizacija administracije, nepovoljna kadrovska struktura kao i nedovoljna kadrovska popunjenost institucija.U šumarskom sektoru se postepeno prepoznaje bitnost razvijanja partnerskog odnosa kao i održavanja partnerskih veza sa različitim akterima u cilju aktivnog učešća civilnog društva kao važnog elementa dobre uprave u šumarstvu, što ulijeva nadu da će saradnja građana i predstavnika vlasti uz pomoć NVO, rezultirati adekvatnim rješenjima. U projekat su također uključeni razni ljubitelji prirode, rekreativci, članovi planinarskih i lovačkih društava, koji su najčešći posjetioci šumskih područja te su često u mogućnosti primijetiti pojavu ilegalnih aktivnosti.

Stoga, osmišljavanjem aplikacije preko koje će građani besplatno i anonimno vršiti prijave ilegalnih sječa olakšat će se pristup rješavanju problema ilegalnih aktivnosti te pomoći nadležnim institucijama da dokažu postojanost problema kao i uspješno procesuiranje počinioca ilegalnih aktivnosti. S obzirom da o problemu ilegalnih sječa nadležne institucije izvještaju na godišnjem nivou sa površnim podacima, projektom će se zagovarati unapređenje načina prikupljanja tih podataka. Kako bi se građani što više zainteresovali za učešće u ovom projektu izradit će se video materijal,organizovat će se edukacija sa posebnim osvrtom na učenike srednjih škola i studente, prezentacija aplikacije u medijima, ekološkim udruženjima te planinarskim i lovačkim društvima. Za više informacija, posjetite fea web stranicu: https://www.feasee.org/

Prethodni članakZa vikend u Srbiju ušla 18.793 bh. državljana
Sljedeći članakTuga u Busovači, smrtno stradao Predrag Popović-Predo (32)