Aktivnosti na smanjenju broja pasa-lutalica u Donjem Vakufu

Uposleni Veterinarske stanice Donji Vakuf izvršili su kastraciju jedanaest mužjaka i sterilizaciju dvije ženke, radi smanjenja broja pasa-lutalica.

Aktivnost je provedena na inicijativu veterinara iz ovog grada, a novac za tu namjenu osiguran je iz općinskog proračuna.

Zahvat je obavljen u prostorijama Veterinarske stanice, nakon čega su psi vraćeni na mjesta gdje su i pronađeni.

Akcija je počela u siječnju, a trebala bi dugoročno doprinijeti smanjenju broja pasa, koji se okupljaju na ulicama i u blizini školskih objekata.

Na području Donjeg Vakufa od 2012. djeluje Udruženje za zaštitu i dobrobit životinja „Srce spasa“, koje je osnovano s ciljem zbrinjavanja pasa-lutalica.

Zbog nedostatka sredstava, ideja ovog udruženja o otvaranju azila za pse pretvorila se u neostvarenu želju, iako je s lokalnim vlastima načelno bila dogovorena lokacija na kojoj bi se gradio ovaj objekt.