Aktiviranje MAP-a do lipnja

Ministrica obrane BiH Marina Pendeš najavila je u intervjuu za današnje “Oslobođenje” aktiviranje MAP-a (Akcionog plana za članstvo u NATO-u) do lipnja ove godine.

– Plan je i nastaviti proces knjiženja perspektivnih vojnih lokacija, što smo značajno intenzivirali prošle godine. Znate i sami da Pravobraniteljstvo BiH za potrebe Ministarstva obrane radi tu uknjižbu, tako da bismo do šestog mjeseca u potpunosti opravdano očekivali aktiviranje MAP-a za našu zemlju. To ne znači da ćemo biti primljeni u NATO, ali znači aktiviranje MAP-a i nove izazove za sve nas – kazala je Pendeš.

Navela je da aktiviranje MAP-a podrazumijeva daljnje obveze koje će biti ne samo pred Ministarstvom obrane nego obveze za cjelokupnu državu, u prvom redu za Ministarstvo inozemnih poslova i Vijeće ministara.

Jedan od uvjeta za aktiviranje MAP-a za BiH bilo je knjiženje vojne imovine koje je iz tehničkog pretvoreno u političko pitanje. Pendeš se slaže da se već odavno, od 2010. godine, od tehničkog pitanja napravilo političko.

– Najlakše je biti general poslije bitke, mada sam ja i tada govorila da se nije trebala poklanjati tolika pozornost u izbornoj godini na relaciji određenih političkih lidera u tom periodu, koji su u svojim promidžbenim aktima imali 100 posto za BiH… Ne vidim u čemu je razlika ako se imovina, koju koriste Ministarstvo obrane i Oružane snage, uknjiži na Ministarstvo obrane BiH ili uknjiži na Bosnu i Hercegovinu. Bitno je da riješimo pitanje titulara i da se može koristiti, jer sutra ćemo mi opet donijeti ili predložiti Predsjedništvu BiH izmjenu predsjedničke odluke o veličini, strukturi i rasporedu lokacija OS iz jednostavnog razloga što možda nećemo imati potrebe za određenim brojem lokacija, a sve s ciljem ušteda, ekonomičnosti, kvalitetnijeg nadzora, kontrole i čuvanja – kaže Pendeš.

Upitana kome i zašto je u interesu zaustaviti proces priključenja NATO-u, navodi da je uvjerena da je to vidljivo i iz određenih medijskih istupa, kojima ne odgovara članstvo BiH ni u Europskoj uniji ni u NATO-u.

– E sad, što njima ne odgovara, to je ono što je veliko pitanje i o čemu bi svi otvoreno trebali razgovarati – ne samo politički predstavnici nego izabrani politički predstavnici i u parlamentima i vladama, neovisno da li se radi o državnom, entitetskom, županijskom nivou – rekla je Pendeš za “Oslobođenje”.